Forbundsleder Gerty Lund.

En nødvendig hyllest fra Høie – men ikke alt er rosenrødt

Forbundsleder Gerty Lund er fornøyd med at Bent Høie hyller sykehusansatte etter pandemiåret 2020. Samtidig ønsker hun seg mer fokus på sykehusfysioterapeutene.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag holdt Helse- og omsorgsminister Bent Høie sin årlige sykehustale. I tillegg holdt han kommunetalen i forbindelse med helsekonferansen i regi av KS.

- Hyllesten til sykehusansatte var nødvendig og mer enn velfortjent. Sykehusfysioterapeutene – med hjerte- og lungefysioterapeutene i spissen – gikk inn i noe de ikke kjente omfanget av. De kjente heller ikke sykdommen. De tok utfordringen på strak arm og utviklet blant annet en Kunnskapspakke for behandling av covid-19-pasienter, sier Lund.

Les mer om Kunnskapspakken her

Hun mener det er liten tvil om at pandemien har vist hvor viktig og nyttig jobb sykehusfysioterapeuter generelt – og hjerte- og lungefysioterapeuter spesielt – gjør.

- Jeg tror mange ikke aner hvilken formidabel jobb fysioterapeuter gjør for pasienter ved norske sykehus. Om ikke annet, har pandemien åpnet for mer innsikt. Det er derfor viktig at vi blant annet tydeliggjør fysioterapeuters rolle på intensivavdelinger, sier Lund.

Hun peker blant annet på Høies henvisning til behandling i mageleie av covid-19-pasienter. Dette er behandlinger hvor fysioterapeuter har vært helt sentrale.

Dette savner Lund

Selv om Lund er fornøyd med Høies hyllest, savner hun at han fokuserer på utdanningsstillinger for spesialfysioterapeuter. Høie lovet flere utdanningsstillinger til intensivsykepleie.

- Vi trenger flere spesialfysioterapeuter, og vi trenger flere av dem på norske sykehus. Jeg er også usikker på hvor Høie vil finne penger til de 100 nye utdanningsstillingene i intensivsykepleie som han lovte. Blir det friske penger til sykehusene, eller skal pengene tas fra allerede stramme sykehusbudsjetter, spør Lund.

Hun savner også at Høie tar tak i behandling av pasienter som lider av andre sykdommer enn covid-19, og som før pandemien sto i kø for operasjon eller annen behandling på sykehus.

- Vi har et stort etterslep, og jeg er bekymret for om vi klarer å ta igjen det tapte uten økte ressurser, sier Lund.

Derimot er hun fornøyd med Høies løfter om økning av kliniske studier. Her mener Lund det er naturlig at sykehusfysioterapeuter deltar, både når det gjelder egne studier og tverrfaglige studier.

- Vi i NFF vil gjøre det vi kan for å støtte sykehusfysioterapeuter i nettopp dette, sier Lund.

Hun er fornøyd med talen helseministeren holdt KS sin helsekonferanse torsdag. I talen roser Høie blant annet fysioterapeuter og leger for at de raskt og effektivt klarte å få på plass digitale løsninger, slik at pasienter fikk behandling digitalt.

Les mer om den her.

Powered by Labrador CMS