Skjermdump fra talen til Bent Høie.

Roste sykehusansatte i dagens tale

Publisert

- Selv om dere er trent til å håndtere kriser, er en pandemi en ekstrem og uvanlig krisesituasjon. Dere som behandler og tar vare på pasientene våre, har måttet ta et ekstra stort ansvar. Pandemien viser hvor mye vi får til i helsetjenesten. Vi er en sterk helsetjenesten også i krisetider. Jeg er stolt av dere, sa Høie under talen.

Han henviste også til den nasjonale helse- og sykehusplanen, som var tema for talen hans i fjor. Planen trekker opp utfordringer i helsetjenesten.

- Krisen viser enda tydeligere at temaene i den nasjonale helse- og sykehusplanen og behovene for tiltak er høyst aktuelle. Kompetanse hos ansatte er helt avgjørende. Vi kan løse oppgavene på nye måter gjennom mer bruk av teknologi. Felleskap og godt samarbeid gjennom helsefellesskap mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er bra både for den enkelte pasient og for helsetjenesten. Her finnes et stort potensial, sa Høie.

Ros for endringsvilje

Han roste også helsetjenesten generelt for å ha fått til store endringer under pandemien.

- I enkelte regioner økte andelen video- og telefonkonsultasjoner fra under 5 prosent i begynnelsen av mars, til over 40 prosent av alle konsultasjoner i april. Dette er rett og slett imponerende, sa Høie.

Han påpekte at selv om pasientene i stor grad har vendt tilbake til fysiske konsultasjoner, gjennomføres fortsatt flere telefon- og videokonsultasjoner sammenlignet med før pandemien.

- At dere i større grad har levert tjenestene digitalt, har bidratt til at ventetidene ikke har steget mer enn de har gjort. Ventetidene i 2. tertial har økt med 7 dager for pandemiåret 2020 sammenlignet med året før. Samtidig viser tallene at ventetidene innen psykisk helsevern og rusbehandling har gått ned i samme periode, sa Høie.

Gode resultater

Han roste også sykehusene for å ha forbedret resultatene på pakkeforløp for kreft samtidig som dere har håndtert koronapandemien.

- Det viser at dere har klart å prioritere kreft, rus og psykisk helse også i en krevende tid, sa Høie.

Han avsluttet talen med å henvise til følgende mål og hovedoppdrag for 2021:

  • Redusere unødvendig venting og variasjon
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

- Jeg mener det er nødvendig å tenke langsiktig om oppdragene og styringsmålene. Disse tre velkjente målene er tett knyttet til visjonen jeg har som øverste leder for helsetjenesten. En visjon jeg har jobbet sammen med dere om lenge. Det vet dere – det er å skape pasientens helsetjeneste. Vi skal møte pasientene i samme øyehøyde og spørre "hva er viktig for deg?". Først da kan vi bidra til at den enkelte kan mestre sitt eget liv, sa Høie.

Powered by Labrador CMS