Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra karantene i arbeidstiden

Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra karantene i arbeidstiden i situasjoner når det er nødvendig, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Publisert

Endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og gjøres når det er nødvendig i forhold til behandlingskapasiteten.

- Helse- og omsorgstjenestens viktigste ressurs er de ansatte. At helsepersonell havner i smittekarantene kan skape utfordringer på sykehus og i kommuner. Vi vet nå at vaksinerte personer sjelden fører smitte videre til andre. Det gjelder også de som har tatt første dose, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Departementet endrer derfor forskriften slik at helsepersonell som er vaksinert kan få unntak fra karantene i de tilfeller hvor det er nødvendig for å opprettholde behandlingskapasiteten.

- Det vil gjøre det enklere å bemanne tjenestene slik at liv og helse ivaretas best mulig, Høie.

Unntaket gjelder for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsepersonellet må være i karantene i fritiden.

Det stilles krav om at det må ha gått minst tre uker etter første vaksinedose. Det kreves PCR-test tatt 3. og 7. døgn etter siste smitteeksponering.

Vaksinert helsepersonell kan som hovedregel jobbe mens de venter på prøvesvar, med mindre de jobber med spesielt sårbare pasientgrupper.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser også at fritaket for karantene forutsetter at det iverksettes spesielle tiltak for å hindre smitte.

- Helsepersonellet skal bruke munnbind, være nøye med å holde avstand og overholde de generelle smittevernreglene, heter det i pressemeldingen.

Endringen trer i kraft senest fredag.

Powered by Labrador CMS