Bilder, tabeller og figurer

Publisert Sist oppdatert

Bilder bør leveres i digitalt format og sendes i egne bildefiler. Digitale bilder må være i tif- eller jpg-format med en oppløsning på minimum 300 dpi for at de skal kunne brukes i tidsskriftet (etter scanning, velg ”lagre som” og jpg.fil). Det skal opplyses om navn på fotografen, og helst medfølge forslag til tilhørende bildetekst.

Selve tabellene og figurene skal ikke settes inn løpende teksten. De legges ved e-posten i egen fil (en og en), og disse må være redigerbare i word eller excel. Filen skal ha en enkelt figur med figurtekst per side (og tilsvarende for tabeller). Når et avsnitt omtaler en figur eller tabell i løpende tekst, angi da under avsnittet at figuren eller tabellen skal plasseres inn der. Skriv da inn:

SETT INN FIGUR1 CIRKA HER.

Tabellene og figurene nummereres i den rekkefølgen de omtales i teksten. Alle tabeller og figurer skal ha Tittel, Noter (for eksempel: SD = standardavvik) og en kort Merknad som forklarer leserne hva tabellen eller figuren viser. Tittel for tabell plasseres over, mens for figur under.

Vi godtar ikke kopi av figurer og tabeller fra eksempelvis SPSS, disse må opprettes originalt i Excel eller Word.

Illustrasjoner, figurer og tabeller teller ikke i artikkelens totale antall ord. Det godtas likevel maksimum og i sum fem tabeller, figurer og/eller illustrasjoner i tillegg til artikkeltekst.

Powered by Labrador CMS