- Oppgitt, men langt fra nedlagt

NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi (BUF) har vedtatt å avvikle undergruppene Vojta og Bobath. Vojtagruppen ser seg nå om etter et annet sted å være.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket ble gjort på faggruppens årsmøte 4. mars.

- Det var administrative årsaker som førte til at undergruppene ble avviklet, ikke metodenes innhold eller fysioterapeutenes utøvelse av metodene, sier leder av BUF, Atle Aunaas.

Han sier at faggruppa ønsker et bredt nedslagsfelt når de rekrutterer medlemmer.

- Faggruppe for alle

- BUF har besluttet å være en gruppe for alle innen interesseområdet barnefysioterapi. Da kan vi ikke lenger forsvare bruken av undergrupper. Det kan være andre som også har interessefelt innen barne- og ungdomsfysioterapi som de brenner for, sier han.

Han understreker at BUF ønsker alle faglig engasjerte fysioterapeuter velkommen som medlemmer.

- Vi ønsker å være en sammensatt gruppe som gjenspeiler ulike erfaringer og forskjellige interesser innenfor barnefeltet, sier Aunaas.

Står BUF inne for Bobath og Vojta-tilnærmingen faglig sett?

- Vi står inne for at fysioterapeuter skal utøve faget sitt med refleksjon over egen praksis, og følge våre yrkesetiske retningslinjer i tillegg til norsk lov. Så lenge fysioterapeuter ikke har fått noe anmerkninger etter tilsyn fra helsemyndighetene, så står man fritt til å velge sine "verktøy". Kunnskapsbasert praksis består av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, og brukermedvirkning. Mye av fysioterapien er fortsatt erfaringsbasert, og vi trenger mer forskning på faget vårt, sier Aunaas.

Har aldri vært en byrde

- Vojtagruppen fortsetter som før, men ikke nødvendigvis under NFF sin paraply, sier leder i Vojtagruppen, Jone Strand Helgesen.

Han synes det er beklagelig at NFF og BUF ønsker å organisere seg på en måte som gjør det umulig å danne undergrupper.

- Vi ser at NFF har behov for en omorganisering, men vi har aldri vært en byrde, hverken økonomisk eller administrativt. Vi har drevet oss selv i alle år, og arrangert våre egne kurs og workshops. Da virker det rart at administrative årsaker skal ligge bak avviklingen, sier Strand Helgesen.

Ser du på dette som en faglig degradering av vojta-tilnærmingen?

- Det vi ser, er at man ønsker å gå over til en mer teoretisk basert fysioterapi, preget av registrering og statistikk. Håndverket ser ut til å forsvinne. Mitt inntrykk er at man i jakten på evidensbasert fysioterapi skreller vekk fagutøvelse som noen mener ikke er godt nok dokumentert. Hva skal være rådende praksis innen barnefysioterapi og hvem skal drive fagutviklingen? På vegne av det arbeidet vojtaterapeuter har lagt ned innen behandling av barn gjennom flere tiår, synes vi det er svært beklagelig at vojtagruppen nå avvikles, sier Strand Helgesen.

- Spesiell historie

Kan dere ikke være medlemmer i BUF på lik linje med alle andre?

- Vojta-tilnærmingen har en spesiell forhistorie og har betydd mye for barnefysioterapien generelt i Norge. For å bevare måten vi jobber på, er det nødvendig for oss å være organisert. Vi ønsker å være en interessegruppe under en større paraply. Vi har hatt samtaler med andre organisasjoner som er interesser i å ta oss inn. Medlemmene i vojtagruppa spør seg nå om hvor de bør gå, og om NFF er den riktige organisasjonen for dem, sier Strand Helgesen.

Han er ikke bekymret for fremtiden, og sier at vojtagruppen uansett vil fortsette å jobbe for fagutvikling innen vojta-tilnærmingen i Norge.

- Vi er et sterkt fagmiljø, som har mange av kursholderne innen barnefysioterapi. Vojtagruppen er skjøvet vekk fra NFF-paraplyen, men komme til å leve videre. Vi er oppgitt, men langt fra nedlagt, sier Strand.

Powered by Labrador CMS