Bruk av virtuelle miljø i fysioterapipraksis?

Fagkronikk i Fysioterapeuten 9/2018. 

Maja Sigerseth1, Lars Peder Vatshelle Bovim1,2, Bård Bogen2, Thomas Fiskeseth Larsen3, Harald Soleim3, Atle Geitung3, Remy Andre Monsen3, Tasha Stanton4,5, Jan Sture Skouen1,6,7, Grethe Indredavik2, Kjersti Wilhelmsen2, Liv Heide Magnussen2, Mona Kristin Aaslund1, Martin Flesland2, Håkon Andersen2, Kjartan Fersum1

1Forskningsgruppe i fysioterapi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

2Forskergruppen Bevegelse og funksjon, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

3Institutt for data og realfag, Høgskulen på Vestlandet

4The University of South Australia, School of Health Science

5Neuroscience Research Australia, Randwick, NSW, Australia

6Nakke- og ryggpoliklinikken, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringsklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

7Forskningsgruppe for allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Denne fagkronikken ble akseptert 9. oktober 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Fysioterapeuter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB) har inngått et spennende samarbeid med Institutt for Data- og realfag (HVL) for å utvikle virtuelle miljø til undersøkelse og rehabilitering. I løpet av de siste tre årene er flere pilotprosjekt blitt satt i gang, hvor nytteverdien av ulike virtuelle miljø for bl.a. personer med svimmelhet, ryggsmerter, nedsatt gangfunksjon og balanse, blir testet ut. Kan innovativt samarbeid på tvers av faggrupper bidra til nye tilnærminger og tiltak for pasienter i primær- og spesialisthelsetjenesten?

Ler artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS