Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Brystkreftrammede har god effekt av fysisk aktivitet

Dødeligheten blant brystkreftrammede kan reduseres kraftig via fysisk aktivitet. Det slår en studie ledet av fysioterapeut Kristin B. Borch ved Universitetet i Tromsø fast.

Publisert

Kvinner som rapporterte lavt aktivitetsnivå etter brystkreftdiagnosen, hadde tre ganger så høy dødelighet som kvinnene som meldte om moderat fysisk aktivitet, ifølge Forskning.no.

Ifølge Borch er målet på moderat fysisk aktivitet satt til om lag 30 minutter med aktivitet som fører til at man puster litt tyngre enn normalt.

Før og etter diagnose

Boch er post.doc. ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø, og hun har fulgt totalt 1327 kvinner i studien. Samtlige var friske ved oppstart, og de har gjennom årene jevnlig besvart spørsmål om fysisk aktivitet knyttet til fritid, arbeid, transport og i hjemmet.

Kvinnene er følgelig spurt om aktivitetsnivå både før og etter kreftdiagnosen, og man har via dette undersøkt i hvilken grad aktivitetsnivået påvirker risikoen for å dø for tidlig. 

Viktig sammenheng

Borch mener studien er svært viktig, ettersom den viser at kreftpasienter må holde seg i aktivitet. Tidligere forskning har funnet minimal sammenheng mellom fysisk aktivitet og utvikling av brystkreft, mens Borchs studie viser at kvinner kan vinne mye via fysisk aktivitet etter at diagnosen er satt.

– Det denne studien viser, er at det du kan gjøre noe med selv, som å holde deg i aktivitet, har en betydning, sier hun til Forskning.no.

Forskeren mener at tilrettelagt fysisk aktivitet må inn som en del av kreftbehandlingen.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS