MS: Usikker effekt av tiltak mot fall

Effekten av fallforebyggende tiltak for MS-pasienter er usikker. Årsaken er at studiene som er gjennomført er for små og har lav eller svært lav kvalitet, viser en ny systematisk Cochrane-oversikt.

Publisert

Forfatterne bak kunnskapsoversikten har derfor liten tillit til forskningsresultatene. De peker også på risiko for bias og metodiske mangler.

I enkelte studier kan man se en viss effekt av treningsintervensjoner når det gjelder bedring av balansefunksjon og mobilitet. Men disse resultatene må tolkes med forsiktighet, mener forfatterne.

Behov for større RCT

Det er behov for å gjennomføre større randomiserte kontrollerte studier (RCT) som kan se på effekten av ulike typer fallforebyggende tiltak for MS-pasienter.

Spørsmålene forskerne har undersøkt er om personer med multippel sklerose (MS) som har fått behandlingstiltak for å redusere fall, har hatt et bedre resultat enn de som ikke har fått noen behandling? I tillegg – har ulike typer fallforebyggende tiltak gitt forskjellig resultat for personer med MS?

13 studier - 839 deltakere

I alt 13 studier med til sammen 839 deltakere, som har fått ulike typer intervensjoner mot fall, er inkludert i Cochrane-oversikten. De fleste studiene sammenligner trening/øvelser med ingen tiltak, eller de sammenligner effekten av to eller flere fallforebyggende tiltak. Deltakerne var i gjennomsnitt 52 år (36-62), og med en kvinneandel på 59 – 85 prosent. Alle typer MS var inkludert i de 13 studiene.

Kilde: Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 28 November 2019

https://doi.org/10.1002/14651858.CD012475.pub2
Powered by Labrador CMS