Cochrane

Illustrasjonsfoto

2020-2030: Tiåret for sunn aldring

26. november 2020 lanserte Verdens helseorganisasjon (WHO) retningslinjer for fysisk aktivitet.

Publisert

Cochrane Campbell Global Aging Partnership har i denne forbindelse samlet artikler som inkluderer tilknyttede og relevante emner som omhandler sunn aldring i tråd med dette globale arbeidet i Decade of Healthy Aging (2020 til 2030). WHO definerer sunn aldring som "prosessen med å utvikle og opprettholde den funksjonelle evnen som muliggjør velvære/ livskvalitet hos den eldre delen av befolkningen". Med funksjonell evne menes det å imøtekomme grunnleggende behov, mobilitet, utvikling og læring, bygge og vedlikeholde relasjoner og det å delta i samfunnet.

Høy alder gir økt risiko

Det å bli gammel kan være ledsaget av en større risiko for å utvikle kroniske ikke-smittsomme sykdommer, og tilhørende funksjonsbegrensninger. Mennesker i alderen 60 år+ utgjør nesten 25% av sykdomsbyrden som følge av disse tilstandene. Det å være frisk er imidlertid ikke et krav for sunn aldring, og mange eldre voksne innehar helsemessige utfordringer som kan håndteres godt, og har derfor liten innvirkning på livskvaliteten.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet spiller en avgjørende rolle for å fremme sunn aldring, og epidemiologien har vist at fysisk aktivitet er sterkt koplet sammen med sunn aldring. Regelmessige og tilstrekkelige nivåer av fysisk aktivitet har flere helse- og velværefordeler, og kan både forhindre og reversere enkelte negative effekter av kroniske tilstander. Populære måter å være aktiv på er å gå, sykle, danse og engasjere seg i ulike hobbyer. Enhver annen fysisk aktivitet som utføres i fritiden eller under arbeid, kan også ha helsemessige fordeler.

Covid-19

FNs internasjonale dag for eldre fokuserte på hvordan Covid-19-pandemien påvirker hvordan aldring adresseres. Virkningen av karantene og isolasjon vil ha en betydelig negativ helseeffekt for millioner av eldre mennesker verden over. Spørsmålet er hvordan dette skal håndteres?

Vil se på treningsintervensjoner

Denne spesielle samlingen samler et utvalg av Cochrane-artikler, som vurderer fordelene med fysisk aktivitet opp mot fysisk funksjon og symptomer. Gjennomgangene ser på evidensen opp mot den generelle befolkningen, eller grupper av mennesker. Cochrane ønsker fremover å fokusere på spesifikke treningsintervensjoner.

Informasjon og relevante artikler relatert til tiåret for sunn aldring finnes på Cochrane Campbell Global Aging Partnership-nettside.

Powered by Labrador CMS