Påvirker hele kroppen: En ny oppsummerende forskningsartikkel peker på flere kroppssystemer som påvirkes av korona-infeksjon.

Ny oppsummerende forskning: Dette forklarer symptomene til long-covid

I en ny oversiktsartikkel oppsummerer forskere hva man vet så langt om det som skjer i kroppen under long-covid. Ifølge artikkelen kan covid 19-infeksjon føre til varig funksjonsforstyrrelse i flere kroppssystemer.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsartikkelen, som er publisert i tidsskriftet Nature Reviews Microbiology, har sammenfattet forskning utført de siste to årene på tilstanden long-covid. Tilstanden innebærer langvarige helseplager etter gjennomgått infeksjon av Covid-19. Vanlige symptomer inkluderer psykisk og fysisk utmattelse og tungpust.

Selv om forskningen på long-covid fremdeles anses som begrenset kjenner nå forskere til hundrevis av problemer og avvik i kroppen ved tilstanden, skriver Forskning.no. Viruset kan påvirke flere kroppssystemer, som hjerte- og karsystemet og immunsystemet.

Immundysfunksjon sentralt

Ifølge Forskning.no begynner funn nå å tegne et bilde av mulige bakenforliggende mekanismer ved long-covid. Immunsystemet synes å være sentralt. Oversiktsartikkelen viser til funn som omhandler avvik i flere parametere på immunsystemets funksjon. Det viser seg at målinger av flere typer immunceller, proteiner (cytokiner) og det immunhemmende hormonet kortisol, viser unormale verdier i en forlenget periode etter sykdom.

Flere mekanismer kan ligge bak forstyrrelser i immunsystemet etter Covid-19. Blant annet peker forskerne på at Sars Cov-2 viruset kan bli værende i ulike deler av kroppen i en aktiv tilstand, at infeksjon kan føre til at andre latente virus blir "vekket til live" i kroppen eller til at kroppens immunforsvar setter i gang en forsvarsrespons som også angriper kroppens egne celler, ettersom noen studier har beskrevet funn av autoantistoffer i blodet.

Rammer flere kroppssystemer

Tungpust er et fremtredende symptom ved long-covid, og det er funnet unormale endringer i lungene ved tilstanden. Likevel indikerer sykdomsbildet til disse pasientene at andre systemer enn respirasjonssystemet, også påvirkes. Forskere har funnet endringer i flere organer som lever, nyrer og milten. Endringer i tarmfloraen er knyttet til fordøyelsesplager, som mange av pasientene også opplever. Hjerte- og karsystemet kan også påvirkes, og ifølge forskning.no er det, etter gjennomgått covid-19 infeksjon, funnet økt risiko for alvorlig hjertesykdom påfølgende år.

Nevrologiske symptomer, som endret luktesans, hjernetåke, svimmelhet eller lammelser, synes å være knyttet til en langvarig betennelse i nervesystemet. Det er også påvist endringer i hjernen, med en reduksjon i grå hjernemasse hos mennesker som har gjennomgått Covid-19, skriver forskning.no

Flere forklaringer

Ifølge Forskning.no, er forskere enige om at sykdomsbildet ved long-covid ikke kan forklares ved å vise til én enkelt mekanisme. Flere patofysiologiske årsaker, som celleskader, vedvarende inflammasjon, vedvarende virusinfeksjon, autoimmune reaksjoner eller endringer i blodet, ligger trolig bak symptomene.

Forskerne mener både den høye belastningen tilstanden medfører, og utbredelsen av den, gir grunnlag for å forske videre for å kunne forstå enda mer - og for å kunne forebygge nye tilfeller.


Les hele saken på Forskning.no. Oversiktsartikkelen kan leses her.

Powered by Labrador CMS