Fysioterapeuter ved Ullevål bidrar til temadagen om covid-19. F.v. Heidi Bunæs-Næss, Marit Follsund Viravog og Kaia Marie Nicolaisen.

Temadag om covid-19 tirsdag 20. april

Fra intensiv til toppidrett

Den heldigitale fagdagen har fått tittelen «Fysioterapi fra intensiv til toppidrett» og henvender seg til fysioterapeuter i alle deler av tjenesten.

Publisert

Det er NFF`s fagmiljø, i samarbeid med faggruppen for hjerte-og lungefysioterapi, som har tatt initiativ til temadagen. Den går av stabelen 20. april, og har til hensikt å synliggjøre kunnskap om covid-19; sykdommen, fysioterapi i ulike deler av forløpet, samt fysioterapeuters rolle og kompetanse i rehabiliteringen av disse pasientene.

Heidi Bunæs-Næss er nestleder i faggruppa og har deltatt i arbeidsgruppa som har utformet innholdet for fagdagen. Hun er spesialfysioterapeut ved medisinsk klinikk på Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål, og har jobbet med covid-19-pasienter.

–Jeg opplever at nysgjerrigheten på faget, og erfaringsutveksling blant fysioterapeuter, har blitt forsterket i løpet av året som har gått. Temadagen skal gi påfyll av fersk kunnskap, og foredragene vil være aktuelle på tvers av fagområder, sier Bunæs-Næss.

Foredrag og debatt

Det er lagt opp til korte innlegg om ulike tema: Alt fra fysioterapibehandling av covid-19-pasienter på sykehus, både selvpustende- og respiratorpasienter, via erfaringer fra rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, til oppfølging av koronasyke på sykehjem og palliasjon.

Aktuelle målemetoder blir introdusert, tiltak rettet mot barn diskutert og sykdomsprosessen presentert. Spørsmål om hva som skjer med toppidrettsutøveren, som rammes av covid-19, blir stilt og besvart i tråd med dagens kunnskapsgrunnlag.

Bunæs-Næss forteller at det også er lagt opp til paneldebatter, hvor blant annet fysioterapeuter fra LHL Gardermoen, Sunnaas sykehus og CatoSenteret snakker om hvordan kunnskapen om den praktiske rehabiliteringen av covid-19-pasienter, har blitt til.

– Vi har også hentet inn kollegaer fra Sverige. Der har de som kjent hatt et større antall pasienter enn oss, men både befolkningssammensetningen, og måten vi som fysioterapeuter jobber på, kan sammenliknes. Det er derfor spennende å få vite mer om hva slags erfaringer de kan vise til, blant annet i forhold til langtidseffekter. Vi får også et innspill fra en driftig, britisk fysioterapeut, Rachel Moses, som har samlet fysioterapeuter på tvers av landegrenser under pandemien og derigjennom bidratt til internasjonal erfaringsutveksling, sier hun.

Endret praksis

Fysioterapeutene ved OUS har utviklet en kunnskapspakke om fysioterapi til covid-19 pasienter. Den er basert på erfaringer fra inn- og utland, samt eksisterende og etablert kunnskapsbasert praksis om behandling av pasienter med lungesykdom og alvorlig sykdom, som krever intensivopphold. En tredje og oppdatert utgave av kunnskapspakken er nå på trappene og vil bli presentert under temadagen.

–Da covid-19-pasientene begynte å komme til sykehuset, lurte vi på hvordan vi som fysioterapeuter best kunne bidra. Vi var utprøvende og ikke redde for å teste ut nye tiltak, for eksempel i forhold til liggestilling og posisjonering av pasienter med oksygenerings-problemer. Vi jobber tett sammen med pasientene, sykepleiere og leger, slik at de tiltakene vi iverksetter blir evaluert og diskutert tverrfaglig. Sier Bunæs-Næss.

Hinter til Høie

Hun ser at covid-19 har hatt en positiv bieffekt, i form av økt fokus på sykehushverdagen og rehabiliteringsbehov. Hun håper dette kan smitte over på interessen for rehabiliteringsbehovet til andre pasientgrupper og avslutter med et hint til Bent Høie.

–Vi ønsker alle at pandemien skal ta en ende, men enn så lenge bretter vi opp ermene. Det gjenstår å se hvor langt vi har kommet i april, men får håpe at bølgen vi er inne i nå ikke blir den aller største, slik at vi kan rette fokus mot langtidskonsekvenser og rehabilitering. Temadagen er for alle fysioterapeuter, enten man jobber på institutt, i kommunen, på sykehus eller ved rehabiliteringssenter. Kanskje den også kan være interessant for politikere. Helseministeren, for eksempel?

Powered by Labrador CMS