Hjerte- og lungefysioterapeut Kristina Struksnes Fjone med et utvalg av verktøy hun har for å gjøre sin jobb. Foto: Privat

Mini-PEP redder ikke covid-19-pasienter fra respirator

Hjerte- og lungefysioterapeut Kristina Struksnes Fjone reagerer på at TV2 fremstiller mini-PEP som et verktøy som kan redde covid-19-pasienter fra respirator. Feil bruk, kan i verste fall gjøre pasienten verre.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg er glad for at helsedirektør Bjørn Guldvog anerkjenner fysioterapeuter og vår kompetanse. Det blir dessverre feil, når TV2 samtidig skriver at fysioterapeuter – ved å bruke mini-PEP – kan forhindre at covid-19-pasienter må i respirator, sier Kristina Struksnes Fjone.

Hun har master i klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi og jobber til daglig som hjerte- og lungefysioterapeut ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Struksnes Fjone har flere års erfaring med lungesfsiogterapi på sykehus, både på sengeposter og på intensivavdelinger.

Etter korona-krisen har hun jobbet tett på fysioterapeutene som behandler covid-19-pasienter og hun har også vært sentral i forbindelse med utarbeidelsen av Kunnskapspakken Fysioterapi til covid-19 pasienter ved Oslo universitetssykehus. Dette arbeidet er et samarbeid mellom flere fysioterapeuter ved Ullevål og Rikshospitalet.

Kunnskapspakken inneholder blant annet retningslinjer for hvordan covid-19-pasienter bør behandles. Pakken oppdateres etter hvert som det etableres mer erfaring.

Her får du tilgang til kunnskapspakken

- Det finnes det ingen forskning som kan forsvare at vi – ved å bruke mini-PEP – forhindrer at pasienter kommer i respirator. Mini-PEP er bare et av flere verktøy vi har i verktøykassa vår. Den må brukes med omhu, og det er definitivt ikke alle covid-19-pasienter – eller andre lungepasienter – som tåler å bruke den, sier Struksnes Fjone.

Hun er samtidig glad for at flere fysioterapeuter er interessert i fagområdet, men advarer mot at fysioterapeuter uten spesialkompetanse tar for lett på oppgaven.

- Det er viktig at fysioterapeuter som møter pasientene i kommune-Norge, vet hvordan pasientene bør håndteres, før behandling starter, sier Struksnes Fjone.

Ikke for de dårligste

Hun advarer blant annet mot at minipep brukes på de dårligste pasientene – det betyr de som sliter med for lite oksygen og som har tungt for å puste. Det er også disse som ofte må i respirator.

-  Mini-PEP er ikke et magisk verktøy. Før behandling av alle pasienter, må vi gjøre en grundig vurdering av hver enkelt. Noen covid-19-pasienter sliter med mye slim, andre har ikke slim men en utmattende tørrhoste. Hvilke tiltak vi skal bruke på hvem, må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Struksnes Fjone.

Hun maner pasienter som sliter med å puste til å kontakte helsevesenet før de blir for slitne til å puste selv.

- Vi får inn pasienter som må direkte i respirator, fordi de ikke lenger klarer å puste på egenhånd. Mange av dem har lav oksygenkonsentrasjon i blodet og rask respirasjonsfrekvens. Disse ville blitt langt verre hvis vi hadde benyttet mini-PEP. Da må det helt andre fysioterapitiltak til, som hjelper dem med pustearbeidet, sier Struksnes Fjone.

Dette sier leder for faggruppen

Også leder for faggruppen Hjerte- og lungefysioterapi i NFF, Frederikke Tonnaer Liseth reagerer etter reportasjen på TV2.

- Det blir feil å si at fysioterapi alene kan redde mange fra respirator. Det har vi ikke belegg for å hevde. Det er sjelden ett enkelt tiltak som fungerer. Oftest er det summen av et stort tverrfaglig arbeid som gir best resultater, sier Tonnaer Liseth.

Hun er samtidig glad for at helsedirektør Bjørn Guldvog anerkjenner fysioterapeuter generelt og lungefysioterapeuter spesielt.

- Det er flott at myndighetene ser hvor viktig jobb vi gjør. Dessverre er koblingen TV2 gjør litt for bastant og gir et inntrykk som ikke stemmer. Vi kan rett og slett ikke redde mange fra respirator. Men vi kan hjelpe mange til å puste bedre for eksempel gjennom skånsom sekretmobilisering, teknikker for hostekontroll og hvilestillinger eller målrettet leiring. På den måten kan vi bidra til at covid-19-pasienter og pasienter med andre lungesykdommer får færre komplikasjoner, sier Tonnaer Liseth.

Slik behandler de covid-19-pasienter

Begge lungefysioterapeutene forteller at covid-19-pasientene har mange symptomer de er vant til å behandle fra pasienter med andre sykdommer, og at de bruker mange av de samme teknikkene på dem som på andre med tilsvarende utfordringer.

- Det som er annerledes nå, er at vi har langt flere veldig dårlige pasienter enn hva vi har til vanlig. I tillegg må vi bruke smittevernutstyr som både tar tid å kle av og på seg, og som gjør at vi blir klamme og svette mens vi jobber, sier Struksnes Fjone.

Også hun presiserer at de som alltid er avhengige av tett tverrfaglig samarbeid med sykepleier og lege for at behandlingen skal bli best mulig.

Powered by Labrador CMS