Leder

Må helsepersonell slåss om smittevernutstyr for å kunne jobbe?

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Publisert Sist oppdatert

Nærmest hele verden kjemper en innbitt kamp for å skaffe nok smittevernutstyr. 20. april skal fysioterapeuter tilbake til jobb. Vil det være nok utstyr både til dem og ansatte på sykehusene?

I Spania har vi lest om helsepersonell som bruker søppelposer som et alternativ til smittefrakker. I Danmark har sykehusansatte – ifølge Aftenposten - tatt i bruk svømmebriller, og i USA har enkelte leger laget ansiktsskjold av tape og vinyl.

En undersøkelse gjennomført av Sykepleierforbundet viser at nesten hver tredje sykepleier har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern på sin arbeidsplass i perioden 27. mars til 1. april. I undersøkelsen opplyser de at det mangler smittefrakker, stellefrakker, sprit og munnbind.

Vi – i Fysioterapeuten - har snakket med lungefysioterapeuter ved norske sykehus som også forteller om manglende utstyr og at de – når de kommer på jobb – må lete i kroker og kriker for å finne det de trenger for å være trygge i møte med alvorlig syke covid-19-pasienter.

De forteller at de i starten av pandemien brukte utstyr fra Kina som var så dårlig at de måtte teipe for at det skulle sitte.

Må Norge produserer mer selv?

Samtidig ser vi at det utspiller seg en dragkamp om smittevernutstyr på det internasjonale markedet. Nasjoner innfører strenge restriksjoner på eksport av både utstyr og ingredienser som kan brukes i medisiner. EU innførte nye regler som blant annet førte til at smittevernutstyr på vei til Norge ble stoppet på svenskegrensen og holdt tilbake i to døgn.

Helseminister Bent Høie uttalte da at norske myndigheter jobber med at EØS skal inkluderes i handelssamarbeidet med smittevernutstyr og at alle departementene og etatene jobber på tvers for å få livsnødvendig utstyr til norsk helsevesen.

Det skal ikke stå på pengene

Og Norge er en av de mange nasjonene som er villig til å åpne pengesekken i jakten på smittevernutstyr.

Administrerende direktør for Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, sa til Dagens Næringsliv at hun gjerne betaler tidobbelt pris for smittevernutstyr.

Midt i det hele har flere norske bedrifter kastet seg rundt, og startet produksjon av smittevernutstyr, selv om de i utgangspunktet driver med helt andre ting.

Undertøysfabrikken Janus syr munnbind. Møbelfabrikken Ekornes lager smittevernfrakker. Det samme gjør ASAP fra Skien, som til vanlig lager fødelaken og LESS AS samt RK Grafisk og Grafisk Kompani – to oslobaserte grafiske byråer – som lager engangsvisir.

Nødvendig at pasienter og fysioterapeuter føler seg sikre

Det er flere tusen privatpraktiserende fysioterapeuter her i landet. Tall fra takstbruksundersøkelsen i 2019 viste at det da var 3.737 fysioterapeuter med driftstilskudd. I tillegg kommer alle de som ikke har driftstilskudd, samt fysioterapeuter som jobber i kommuner og på sykehus. Og naturligvis skal også annet helsepersonell som sykepleiere, leger og andre vernes mot smitte.

Før koronakrisen var det ikke uvanlig at enkelte privatpraktiserende fysioterapeuter hadde både 15 og 20 pasienter daglig.

Når de nå skal tilbake i jobb, vil de ha en bransjestandard i ryggen som trolig vil inneholde krav om smittevern. Da bør det samtidig være tilstrekkelig med utstyr tilgjengelig, slik at alle og enhver kan føle seg trygge i kontakt med sine pasienter – og slik at alle pasienter kan føle seg trygge i kontakt med sin fysioterapeut. Men er det nok smittevernutstyr til alle?

Powered by Labrador CMS