Den nye databasen samler informasjon om pasienters funksjonsnivå, smerte, psykososiale faktorer, og evaluering av behandlingen de får av fysioterapeuten.
Den nye databasen samler informasjon om pasienters funksjonsnivå, smerte, psykososiale faktorer, og evaluering av behandlingen de får av fysioterapeuten.

Samler inn info om fysioterapeuters pasienter

I en ny database samles informasjon om pasienter som mottar fysioterapi, hvilke mål som settes for dem, og om målene blir oppnådd.

Det finnes lite forskning på pasienter som går i fysioterapi. Nå har forskere utviklet en database for å finne ut hvordan det går med dem, skriver forskning.no.

Kari Anne Evensen er prosjektleder for databasen i Trondheim sammen med professor Ottar Vasseljen. Hun forteller at den nye databasen lages med innsamlede data fra 200 fysioterapeuter i ni kommuner i alle helseregionene i Norge. De har fått støtte fra forskningsprogrammet Fysioprim.

Så langt har de samlet inn data om 3000 pasienter, og innsamlingen fortsetter. Alle pasienter svarer på spørsmål om bosituasjon, funksjonsnivå, smerte, psykososiale faktorer, og evaluering av behandlingen. I fellesskap setter pasienten og fysioterapeuten mål for behandlingen og blir enige om en tiltaksplan.

Så følges både pasient og fysioterapeut opp med spørreskjemaer underveis i behandlingen.

Får ikke sammenlignet behandlingsformer

Evensen sier det kan komme mye god forskning ut av databasen. Hun understreker at det vil være observasjonsstudier, der man ser hvordan det faktisk går med pasientene.

– Det er ikke kontrollerte, randomiserte studier. Vi kan altså ikke sammenligne hva slags behandling som fungerer best for grupper av pasienter. Men vi kan få en god oversikt over hvordan fysioterapitjenesten i Norge drives i dag, og i hvor stor grad den er til nytte for pasienten, sier hun.

Kan brukes til prioritering

Forskerne tenker at helsetjenesten og fysioterapeuter kan bruke dataene som hjelp til å prioritere og gi bedre rehabilitering. Pasientene i databasen er delt inn i tre grupper: Voksne pasienter som går til privatpraktiserende fysioterapeuter på institutter, barn som får oppfølging fra kommunalt ansatte fysioterapeuter og eldre som får oppfølging fra kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Studien som beskriver arbeidet med databasen er publisert i tidsskriftet BMC Health Services, «Characteristics, course and outcome of patients receiving physiotherapy in primary health care in Norway: design of a longitudinal observational project».

Powered by Labrador CMS