Redusert hørsel er en risikofaktor for å utvikle demens. Samtidig finnes det behandling.

Ny forskning understreker sammenhengen mellom dårlig hørsel og demens

36 prosent større sannsynlighet for å få demens blant de med svekket hørsel sammenlignet med mennesker som har normal hørsel. Dette viser ny forskning fra Nasjonalt senter for aldring og helse.

Publisert Sist oppdatert

– Denne studien fastslår at hørselstap er blant de viktigste risikofaktorene for demens sier forsker Christian Myrstad i en melding lagt ut på aldringoghelse.no

Samtidig er dårlig hørsel en risikofaktor som man kan gjøre noe med. 

Forebygging hjelper

Myrstad forteller at det er 1 million mennesker bare i Norge som er rammet av redusert hørsel.

– Redusert hørsel er regnet som den tilstanden som gir størst risiko for demenssykdom. Dersom vi kan redusere risikoen for demens bare litt gjennom forebyggende tiltak for hørselstap, så vil det kunne bety mye for den enkelte og samfunnet, sier han i meldingen.

Redusert hørsel påvirker ifølge senteret den psykiske helsen, noe som også kan ha påvirkning på risikoen for å utvikle demens.

HUNT-data

Deltakerne i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), som kommer fra tidligere Nord-Trøndelag fylke i Norge, tok del i fire undersøkelser gjennomført med 11 års mellomrom. Det startet med HUNT 1 fra 1984–1986 og studien strakte seg til HUNT 4 fra 2017–2019.

– Et spesielt fokus ble i HUNT4 lagt på personer i alderen 70 år og over. Denne delundersøkelsen inkluderte blant annet 7.135 deltakere som også var til hørselsundersøkelse med audiometri i HUNT2 og som nå fikk demensvurderinger i HUNT4 70+, sier Myrstad i meldingen.

Les mer her

Powered by Labrador CMS