Demente lærer og motiveres på en annen måte når de skal trene. Fysioterapeuter bør være forsiktige med å gi muntlige instruksjoner eller tenke at personen skal etterligne øvelser de demonstrerer, mener amerikansk forsker.
Demente lærer og motiveres på en annen måte når de skal trene. Fysioterapeuter bør være forsiktige med å gi muntlige instruksjoner eller tenke at personen skal etterligne øvelser de demonstrerer, mener amerikansk forsker.

Må tenke annerledes om trening for demente

Mennesker med lett til moderat demens ender ofte med å bli mer motorisk handikappede enn de har kapasitet til, sier amerikansk forsker. Hun mener fysioterapeuter må tilrettelegge trening ved å tenke annerledes.

Publisert

Det kan være utfordrende å få personer med demens til å delta i øvelser eller holde på motivasjonen i treningen av nye ferdigheter. Helsepersonell kan tenke at disse er «umulige» å trene, og at de er lite samarbeidsvillige. Men det er ikke rimelig å tenke slik, mener den amerikanske fysioterapeuten og demensforskeren Julie Ries fra Marymount Universitet.

-Jeg blir trist når jeg hører at demente ikke kan trenes opp, for i de fleste tilfeller er det fysioterapeutens skyld at opptreningen ikke lykkes, sier hun til det danske fagbladet Fysioterapeuten.

Use it or loose it

Hun sier at mennesker med demens ofte blir mer motorisk handicappet enn det deres fysiske og funksjonelle kapasitet egentlig tilsier.

-Det skyldes trolig at det stilles for få krav til dem, og at de har færre muligheter til å utføre vanlig ADL på egen hånd. «Use it or loose it»-tankegangen passer fint inn her, sier Julie Ries til danske Fysioterapeuten.

Hun sier at fysioterapeutene må ta høyde for at demente lærer og motiveres på en annen måte. Denne gruppen mennesker kan slite med å forstå muntlige instruksjoner. De trenger mer veiledning, oppmuntring og personlig interaksjon med terapeuten enn andre.

Demente lærer blant annet ikke av feil når de utfører en motorisk oppgave, siden de ikke klarer å reflektere over den motoriske oppgaven og tilpasse den til de nye erfaringene de gjør. Derfor er det viktig å utelukkende øve inn de riktige bevegelsene, og tilrettelegge treningen og omgivelsene etter dette, sier Ries.

Bedre å guide bevegelser

Personer med Alzheimers kan slite med å etterligne en øvelse som vises fram. Her sier Julie Ries at det er bedre å guide bevegelsene med for eksempel berøring.

Les alle rådene i danske Fysioterapeuten, som har flere artikler om oppfølging av demente i nr. 1 /2019.

Powered by Labrador CMS