Demens: Viktig med gode relasjoner

– De trenger å vite at de fremdeles er elsket og regnet med, sier forsker.

Publisert Sist oppdatert

– Det er noe av det mennesker med demens forteller når de blir spurt om hvordan demenssykdommen påvirker deres forhold til andre mennesker, sier forsker Siren Eriksen i Aldring og helse til forskning.no.

Store endringer i livet

Å ikke bli regnet med og at andre bestemmer over en, er andre erfaringer som kommer frem i en ny sammenfatning av forskningen på hvordan personer med demens opplever sosiale relasjoner.

Eriksen har gjennomført studien sammen med fem forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Å få demens skaper store endringer i livet på mange områder. Folk opplever at forholdene de har til andre går gjennom en grunnleggende forandring. Sykdommen endrer både forholdene de har til andre og livsstil.

– Sosiale relasjoner er like viktig for helsa som fysisk aktivitet, vekt, røyking og andre livsstilsfaktorer. Det vet vi fra annen forskning, sier Eriksen.

– Når en person trekker seg unna fordi han opplever at han glemmer, eller andre holder avstand fordi de opplever at han oppfører seg annerledes, reduseres det sosiale nettverket. Dermed reduseres mye av den menneskelige kontakten og tilhørigheten. Dette kan gjøre det mye vanskeligere å leve med demens.  

Vil fortsatt ha et sosialt liv

Forskergruppen har gått gjennom relevante forskningsartikler fra 2005 til 2016. Artikkelsamlingen består blant annet av intervjuer av til sammen 874 personer med demens i ulik faser av sykdommen. I 13 av studiene bodde personene på sykehjem, i de 50 andre bodde de i egen bolig.

Forskningen viser at det å ha gode forhold til mennesker rundt seg også er svært viktig for de som har demens. 

– Når relasjonene endrer seg fordi sykdommen utvikles, er dem som er rammet også oppmerksom på endringene. Det synes kanskje som en selvfølge, men det er lett å glemme. Personer med demens forsøker å stabilisere tilværelsen og relasjonene sine, for de vil jo gjerne fortsette å ha et meningsfylt, sosialt liv.

Les mer på forskning.no.

Referanse:

Eriksen, S. m.fl: (2016) The Experience of Relations in Persons with Dementia: A Systematic Meta-Synthesis. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Vol. 42, No. 5-6.

Powered by Labrador CMS