Fysisk aktivitet reduserer depresjon hos slagpasienter

Slagpasienter med symptomer på depresjon kan få det bedre med regelmessig fysisk aktivitet, viser en systematisk oversiktsartikkel.

Publisert Sist oppdatert

Depresjon er et svært utbredt og alvorlig fenomen etter hjerneslag. Mellom 20 og 40 prosent av alle som overlever slag har symptomer på depresjon.

Fysisk aktivitet har effekt ved mild til moderat depresjon, noe som er godt dokumentert. Vi vet mindre om trening kan hjelpe pasienter som lider av depresjon etter å ha opplevd slag.

En gruppe forskere presenterte nylig funnene i den nye oversikten og fant at fysisk aktivitet kan hjelpe på symptomene på depresjon hos personer som har overlevd slag.

Forfatterne søkte etter randomiserte, kontrollerte studier som undersøkte effekten av treningsprogrammer ved depresjon. Tretten studier med totalt 1022 deltakere ble inkludert i oversikten. Treningsprogrammene omfattet både funksjonell trening, styrketrening og aerob trening.

Metaanalysen viste at:

  • Fysisk aktivitet ga færre symptomer på depresjon rett etter at treningsprogrammet var avsluttet, men effekten vedvarte ikke over tid
  • Treningsprogrammer hadde positiv effekt på depresjonssymptomer både i subakutt og kronisk fase
  • Trening med høyere intensitet hadde større signifikant effekt på depresjonssymptomer, sammenlignet med fysisk aktivitet med lav intensitet
  • De fleste av de inkluderte studiene dokumenterte ikke bruk av antidepressiva, så forfatterne kunne ikke vurdere om eller hvordan medikamenter kunne ha spilt en rolle ved siden av den fysiske aktiviteten 

- Fysisk aktivitet kan være en nyttig tilnærming for å forhindre eller redusere depresjon hos slagpasienter, konkluderte forfatterne. 

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Kilde: PsykNytt, Helsebiblioteket.

Les sammendrag av studien her

Powered by Labrador CMS