Regionleder Hans Leo Dagsvik (til venstre) og leder for Næringspolitisk råd (NPR) Per Olav Moberg Peersen.

Tror flere fysioterapeuter tar kurs med digitaliseringen

NFF har fått klarsignal fra Fysiofondet til å sluse kursmidler over på digitale kurs. Både NPR-lederen og regionlederen i nord tenker at flere fysioterapeuter kan komme til å ta kurs.

Publisert

Korona-situasjonen har gjort at flere kurs er avlyst eller utsatt. Flere kurs er allerede holdt digitalt, og nå jobbes det i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) med å se på mulighetene for å digitalisere enda flere kurs.

-Jeg får selv deltatt mer på kurs nå som flere av disse tilbys digitalt. Da slipper jeg både reisevei og en rekke kostnader til reise og overnatting, sier Per Olav Moberg Peersen, som er leder i Næringspolitisk råd (NPR) og bor i Kristiansand.

Han tror digitaliseringen kan gjøre at flere fysioterapeuter får deltatt på kurs. Det tror også NFFs regionleder i nord.

-For de i nord har deltakelse på kurs vært et tema som har vært mye diskutert. Før korona var det snakk om mye tid og penger. Det har ofte vært lang reisevei til fysiske kurssteder, med enda mer fravær fra praksis enn de som bor i sentrale strøk. Alle kostnadene har vært en utfordring for fastlønte fysioterapeuter med knappe kommunale budsjetter, sier Hans Leo Dagsvik.

Fordeler og ulemper

Peersen ser samtidig at det er fordeler og ulemper med digitale kurs, og at du mister noe på blant annet det å ikke møte og få interessante samtaler med andre fysioterapeuter i samme grad.

Forrige uke holdt NFF sin temadag digitalt, om «Fysioterapi erstatter kirurgi – når er det et klokt valg?», med over 200 deltakere. Psykomotorikerne hadde terapeutisk fordypningskurs, «Se meg – merk meg – fysioterapi til barn og ungdom med psykiske og fysiske lidelser», over nett. Les om erfaringene med å ha dette kurset digitalt HER. Denne uka har det også vært digitale kurs for selvstendig næringsdrivende.

Lavere utgifter i distriktene

-For de med driftstilskudd er driftstilskuddet samme sum over hele landet. Betyr ikke det at avtalefysioterapeuter i distriktene sitter igjen med mer penger til kurs fordi de har lavere utgifter til blant annet leie av lokaler?

- Dette blir en overforenkling. Vi ser jo også at eksempelvis lokalleien i Tromsø er veldig dyr. Å se slik på driftstilskuddet er en sammensatt og komplisert sak, sier Dagsvik, og understreker at han ikke har tatt noen stilling til eventuell differensiering av driftstilskuddet.

Peersen sier at han ikke har tenkt kombinasjonen mellom kurs, kostnader og driftstilskudd i forhold til hvor man bor i Norge.

- Livs- og driftskostnadene som innbygger eller næringsdrivende i Norge er betydelig mer sammensatt enn som så, sier han.

Powered by Labrador CMS