Direkte tilgang til fysioterapi kan lønne seg

En ny stor litteraturoversikt viser at direkte tilgang til fysioterapi er både lønnsomt og kan føre til bedre kvalitet i helsetjenesten. Studien er publisert i februarutgaven av amerikanske Physical Therapy.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere forskning har vist at direkte tilgang til fysioterapi kan være både kostnadsbesparende og gi bedre helse, sammenlignet med fysioterapi gjennom henvisning fra fastlege.

Systematisk litteraturstudie

En gruppe amerikanske forskere ønsket derfor å utføre en systematisk litteraturstudie, der målet var å sammenligne helsekostnader og helseeffekter for pasienter som fikk tilgang til fysioterapi uten henvisning fra lege med pasienter som fikk tilgang til fysioterapi via henvisning fra lege.

Følgende databaser ble gjennomsøkt for relevant litteratur: Ovid MEDLINE, CINAHL (EBSCO), Web of Science og PEDro. De inkluderte artiklene ble også søkt gjennom manuelt for tillegsreferanser.

Alle de inkluderte studiene inneholdt data der direkte tilgang til fysioterapi ble sammenlignet med henvisning til fysioterapi via lege. Artiklene ble skåret ved hjelp av Centre of Evidence-Based Medicine sine evidensnivå (metodisk skår).

Positivt for direkte tilgang

Forskerne screenet i alt 1501 artikler. Åtte artikler ble målt til nivå 3 til 4, og ble inkludert i studien. Statistisk signifikansnivå og klinisk nytteverdi var betydelig i favør av direkte tilgang til fysioterapi. Dette beskrives blant annet i form av behov for færre fysioterapibehandlinger, mindre medisinbruk, færre tilleggsbehandlinger og mindre bruk av ulike former for røntgen.

Denne litteraturstudien indikerer at direkte tilgang til fysioterapi er både kostnadsbesparende og gir bedre resultater på helsevariabler, sammenlignet med tilgang til fysioterapi via lege. Dette vil, ifølge forfatterne, både optimalisere og intensivere bruken av helsetjenester.   

Det presiseres at mangel på randomisering og seleksjonsbias er med på å begrense studiens generaliserbarhet. Flere studier er derfor nødvendig før vi kan trekke helt klare konklusjoner.

Referanse:

Heidi A Ojha, Rachel S Snyder, Todd E Davenport: Direct access compared with referred Physical therapy episodes of care: A systematic review. Physical Therapy; 94 (1): 14-30).

Powered by Labrador CMS