Fysioterapeuter forsterker førstelinjetjenesten

Manuellterapeuter kan avlaste fastleger som opplever å drukne i dokumentasjonskrav og lange pasientlister, ifølge Vegard Ølstørn – leder i NFFs faggruppe for manuellterapi.

Publisert Sist oppdatert

Som et svar på den uttrykte frustrasjonen fra en rekke fastleger den seneste tiden, løfter Ølstørn mulighetene for å utnytte kompetansen til fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi innen førstelinjetjenesten i Dagens Medisin.

Avlastning

Muskel- og skjelettplager alene står for om lag 15 millioner konsultasjoner årlig i kommunehelsetjenesten. Allerede i 2006 fikk pasienter mulighet til å ta direkte kontakt med manuellterapeuter ved slike plager, men ordningen er ifølge Ølstørn for lite kjent.

«Dessverre har ikke opplysningsarbeidet til befolkningen rundt dette tilbudet vært godt nok», skriver han.

Faggruppelederen viser til at manuellterapeuter kan differensialdiagnostisere, henvise til spesialisthelsetjenesten, til bildediagnostikk og møte pasienter med muskel- og skjelettplager kunnskapsbasert.

Ingen trussel

Ølstørn forsikrer at bruk av manuellterapeuter ikke vil true legenes virke, tvert imot.

«Denne ordningen innebærer ikke at leger erstattes med fysioterapeuter, eller at legens koordinerende ansvar for pasienten blir svekket. Derimot innebærer dette en forsterkning av førstelinjetjenesten slik at helsetjenesten i kommunen er mer tilgjengelig for brukerne – og at ressursene som kommunene har til disposisjon, utnyttes på en best mulig måte», skriver han.

Fra 1. januar 2018 kan alle fysioterapeuter ta imot pasienter uten henvisning fra lege. Ølstørn mener man nå må gripe muligheten og informere befolkningen skikkelig om mulighetene som finnes.

«Pasientene fortjener å vite at denne muligheten nå ligger der ved muskel- og skjelettplager. Informasjonen kan gis av Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Det er ingen utfordringer ved å informere pasienter på fastlegelisten om at ved muskel- og skjelettplager kan de også vurdere å gå direkte til fysioterapeut og/eller manuellterapeut. I Norge har manuellterapeutene som regel rask tilgang til undersøkelsestimer», skriver han.

Powered by Labrador CMS