Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

Ca.130 fysioterapeuter i Norge har tatt doktorgrad. En tredel av disse er helt eller delvis støttet av Fondet.

Publisert Sist oppdatert

- Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter fylte nylig 40 år. For å dokumentere og synliggjøre fysioterapeuter med kompetanse på doktorgradsnivå, har vi laget en oversikt over disse, både i kronologisk og alfabetisk rekkefølge, opplyser Fondet.

Sekretariatet understreker at oversikten er utarbeidet på bakgrunn av det Fondet er kjent med av doktorgrader. Listen er derfor ikke helt fullstendig. Den første fysioterapeuten i Norge disputerte i 1977.

- Vi bestreber oss på å gjøre listen så komplett som mulig, og setter stor pris på å motta informasjon om det er noen som savnes på oversikten og nye disputaser, skriver Fondet på sine nettsider, fysiofondet.no.

Doktorgradsregisteret, som registrerer de fleste doktorgrader i Norge, fører ikke opp hvilken fagbakgrunn vedkommende har, bare kategorien Helsefag og medisin. Det er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, som har ansvaret for registeret.

Samlet sett var det over 1524 doktorgradsdisputaser i Norge i 2013, en økning på 64 fra året før. Innen kategorien Helsefag og medisin var det 485 doktorgrader i 2013, og totalt 3283 siden registreringen startet i 2004.

Powered by Labrador CMS