Livet etter turnus

Startet selv som vikar - anbefaler nye å holde ut

Forbundsleder Gerty Lund er ikke i tvil om at en rekke nyutdannede sliter med å få jobb. Det er en av grunnene til at dette er blant satsingsområdene for Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert

Livet etter turnus

Fysioterapeuten har satt søkelys på livet etter turnus gjennom flere artikler.

Vi har intervjuet Kaja Flyen Øyen og Jan Egil Andersen som går fra vikariat til vikariat samt Lars Zachariassen som fikk tre av tre mulige jobber.

Forbundsleder Gerty Lund jobber opp mot helsemyndighetene blant annet for å få flere fysioterapistillinger i Norge.

- Det er ingen tvil om at det er vanskelig å få jobb som fersk fysioterapeut, og kanskje også for vanskelig. Det skyldes først og fremst at det er for få jobber. Vi mener det blant annet mangler 500 fysioterapeuter i skolehelsetjenesten og ved norske helsestasjoner, og vi jobber intenst med å få helsemyndigheter til å øke antallet, sier Lund.

NFF har blant annet løpende dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg har forbundet bistått Stortingspolitiker Nicholas Wilkinson (SV) med å fremme et forslag om et eget utvalg som vurderer rehabilitering i Norge. Målet er å øke antallet fysioterapeuter og annet helsepersonell som jobber med rehabilitering.

- I tillegg gjør våre tillitsvalgte og regionledere en formidabel jobb med å fortelle politikere og byråkrater i kommuner og fylkeskommuner om hvor viktig jobb fysioterapeuter gjør. Det har reddet flere stillinger blant annet i Oslo, sier Lund.

Kommuner vil redusere antallet fysioterapeuter

Samtidig opplever hun og NFF at fysioterapitjenesten er under press. Flere kommuner foreslår å redusere antallet både driftsavtaler og ansatte i kommunene.

Lund oppfordrer derfor alle til å gjøre en innsats for å løfte fysioterapi og fysioterapeuter.

- Min erfaring er at kunnskapsnivået til ulike beslutningstakere er for lavt. Mange av dem vet ikke hva vi tilbyr og hvilken verdi og effekt våre tjenester har. Vi har alle et ansvar i å formidle den kunnskapen. FYSIOPRIM har vært banebrytende i denne sammenheng, og jeg håper mange vil benytte verktøyene utviklet gjennom den satsingen, sier Lund.

Ja eller nei til driftstilskudd?

Hun forstår også at ordningen med driftstilskudd kan føles utfordrende for nyutdannede. Likevel mener hun ordningen er det beste vi har per nå.

- Driftstilskudd er bra for pasientene, og naturlig nok for de fysioterapeutene som får slike avtaler. Det er også en økonomisk gunstig helsetjeneste for norske kommuner. De betaler kun 463.000 kroner i året per avtale og i NFF jobber vi for å øke antallet avtaler, sier Lund.

Til alle fysioterapeuter som ikke har jobb, har hun følgende anbefalinger:

- Gjør ditt ytterste når du har praksis og turnus. Jeg har selv ansatt mange som gjorde et godt inntrykk da de fikk muligheten. I tillegg anbefaler jeg alle å holde ut. Jeg startet selv med to vikariater, og fikk til slutt jobb. Dessuten vet vi at mange av dem som har driftstilskudd i dag er over 60 år, sier Lund.

Powered by Labrador CMS