Trening for eldre ved Kongsberg medisinske treningssenter.
Trening for eldre ved Kongsberg medisinske treningssenter.

Fysioterapeutene glad for samarbeidsprosjekt

Fordelingen av pasienter mellom avtalefysioterapeuter og kommunalt ansatte er hensiktsmessig, og per i dag slik fysioterapeuter ønsker den skal være.

Publisert

Kort om studien

  • Gjennomført i Kongsberg kommune i 2019
  • I alt 250 pasienter ble inkludert
  • 11 avtalefysioterapeuter og alle kommunefysioterapeuter deltok
  • Det ble benyttet spørreskjemaer samt fysiske tester (Short Physical Performance Battery)
  • Ansvarlig for studien: Gro Gujord Tangen og Hilde Stendal Robinson.

Det mener avtalefysioterapeut Ragnhild Karlsen og fagansvarlig for voksne og eldre Kjersti Haugan i Kongsberg kommune.

De var deltakere i studien som blant annet viser at pasientene til avtalefysioterapeutene er noe yngre og i noe bedre form, enn de som får tilbud fra kommunen men at alle pasientene er i risikogruppen for funksjonsfall.

- Prosjektet synliggjør at fysioterapeuter ansatt i kommunen og avtalefysioterapeutene sammen utgjør en helhetlig tjeneste, sier Karlsen.

Hun er spesialist i idrettsfysioterapi MNFF og har vært klinisk koordinator i FYSIOPRIM siden starten i 2010. Kongsberg medisinske treningssenter – hvor hun er avtalefysioterapeut - har deltatt i flere studier.

Gjennom hele FYSIOPRIM-perioden har Karlsen forsøkt å få Kongsberg kommune involvert i forskningsprogrammet. Hun så hvordan andre kommuner klarte å benytte innsamlede data til evaluering og styring av tjenesten.

Brukte SPPB

Da hun foreslo prosjektet for eldre, opplevde hun at det ble overkommelig for kommunen å involvere seg, blant annet fordi de ansatte allerede benyttet registreringsverktøyet Short Physical Performance Battery (SPPB), og at registreringen skulle begrenses til tre måneder.

Haugan forteller at kommunen ønsket å bli med i prosjektet fordi det berørte den store majoriteten av brukergruppen til kommunen, og at de ønsket å få mer kunnskap om brukernes funksjonsnivå og hva som kjennetegner gruppen.

- Vi ønsket å få kunnskap om deres funksjonsnivå og hva som kjennetegner dem som gruppe, sier Haugan.

God kombinasjon

Selv om Karlsen ikke er overrasket over resultatene, mener hun studien er nyttig.

- Tidligere har avtalefysioterapeutene følt litt på at det har vært «dem og oss», og at kommunen vet for lite om hva avtalefysioterapeutene bidrar med. Gjennom dette felles prosjektet opplever jeg at det har blitt mer «vi», og at dialogen med fysioterapilederne i kommunen har blitt bedre, sier Karlsen.

Hun viser blant annet til at hennes nærmeste leder har gitt uttrykk for at hun gjerne vil vite mer om hva avtalefysioterapeutene «driver med».

Nødvendig dokumentasjon

Karlsen mener prosjektet er fremtidens måte å jobbe på og i tråd med helsepolitiske mål. Fysioterapeuter må registrere og dokumentere hva som gjøres.

- Slike studier løfter både faget og profesjonen. Vi kan for eksempel diskutere nytten av tidligere innsats ut fra funnene, og dermed dreie tjenesten mot mer forebygging, sier Karlsen.

Hun mener det bør være et mål å unngå at mange ender opp med omfattende sykdomsutvikling, sammensatte plager, medisinering og behov for hjelp.

Dette mener ansatte

Kjersti Haugan i Kongsberg kommune.
Kjersti Haugan i Kongsberg kommune.

Også Kjersti Haugan og hennes kolleger i den kommunale helsetjenesten er glade for at studien ble gjennomført. Samtidig visste de på forhånd at deres brukere skårer fra medium til lavt på SPPB-testen, med unntak av deltakere på styrke- og balansegrupper.

- Studien fortalte oss at arbeidsfordelingen mellom avtalefysioterapeuter og fastlønnede er god. Hovedprinsippet er at de som klarer å komme seg til fysikalske institutt skal dit, mens vi leverer tjenester til hjemmet, Helsehuset og andre institusjoner og boliger i kommunen. I tillegg har vi ansvaret for forebyggende tilbud, som for eksempel styrke- og balansegruppe og Friskliv, sier Haugan.

Hun presiserer at alle pasientene som fikk behandling av fastlønnede også mottok andre kommunale helsetjenester. Blant annet mottok 87 prosent hjemmesykepleie.

- Uansett ansettelsesforhold har fysioterapeuter en viktig og naturlig rolle inn i fremtidens helsetjenester, både med tanke på forebygging, rehabilitering og å bidra til mestring av eget liv, sier Haugan.

Powered by Labrador CMS