Utfordret statssekretæren: Debattleder Trude Teige (foran) utfordret Lisbeth Normann under debatten. F.v.: Forbundsleder Jan Davidsen, Lisbeth Normann, Freddy de Reuiter, Ingrid Skårmo og Kjersti Toppe.

Uenige om virkemiddelbruken

Krav til fysio- og ergoterapeutkompetanse i sykehjem ble debattert på Arendalsuka. Uenigheten dreide seg om hvor langt man skal gå i stille lovkrav til kommunene.

Publisert Sist oppdatert

Kjersti Toppe og Heidi Grenis (Sp) representantforslag om å forskriftsfeste krav til fysio- og ergoterapikompetanse i sykehjem var utgangspunkt for NFFs paneldebatt under Arendalsuka.

På debatten deltok statssekretær Lisbeth Normann (H), stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap), bystyrepresentant Ingrid Skårmo (Frp, Arendal kommune) og forbundsleder Jan Davidsen (Pensjonistforbundet), i tillegg til Kjersti Toppe.

Hardere i klypa

Debatten ble preget av uenighet om hvorvidt nye lovkrav til kommunene var veien å gå.

- Vi politikere må være hardere i klypa når vi legger føringer. Vi må engasjere oss i tjenestetilbudet, slo de Reuiter fast.

Normann på sin side mente regjeringen hadde gjort sitt for å sikre denne kompetansen, også ved å gi 1,2 milliarder kroner til kompetanseheving i kommunene.

- Vi har gjeninnført lovfestet krav om fysioterapeut i kommunene, noe den rødgrønne regjeringen fjernet, minnet hun om.

Toppe på sin side var mindre imponert over hva regjeringen har utrettet.

- Det er ikke tilstrekkelig å lovfeste krav om fysioterapeut i kommunen. Det innebærer ikke det samme som krav til fysio- og ergoterapeut på sykehjem, noe man lett kunne få til ved å utvide forskriften, mente hun.

Toppe viste også til oppslaget i Bergens Tidende denne uken, også omtalt i Fysioterapeuten, hvor fysioterapeuter uttrykker bekymring over kommunens styring av tjenestetilbudet.

Vil ha handling

De Reuiter mente det var på høy tid med handling fremfor ord og utredninger.

- Det er mye snakk om kunnskap i denne debatten, men vet vi ikke hva som fungerer nå? I så måte er jeg litt skeptisk til begrepet handlingsplan. Jeg vil over i en handlingsfase, sa han.

- Hvorfor ikke ønske det samme for de eldre som for de unge? I skolen vil man innføre en time fysisk aktivitet daglig, hvorfor ikke gjøre det samme i sykehjemmene? spurte de Reuiter.

Han fryktet en fragmentering av tjenesten, hvor man vil oppleve store forskjeller. Normann mente regjeringen hadde kommet de Reuiter i møte, men ble utfordret av debattleder Trude Teige.

- Når det er lett å lovfeste for barn, hvorfor ikke gjøre det samme for de eldre?

- Vi lovfester ved at kommunene skal ha den nødvendige kompetansen, svarte Normann.

- Her prater statssekretæren seg bort. Det er store variasjoner i tjenestene der ute. Jeg sier ikke at lovfesting er den eneste løsningen, men fleksibiliteten regjeringen legger opp til er som gift i mine ører. Dette krever sterkere styring fra oss, innvendte de Reuiter.

Powered by Labrador CMS