Eldre er mer utsatt for å falle.

Nesten 1000 døde etter fall i fjor

Et høyt tall, sier lederen av NFFs faggruppe for eldre. Slik kan fall forebygges.

Publisert

I 2021 døde 994 personer etter fall i Norge. 905 var 70 år eller eldre. Det viser nye tall fra dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet. I de fleste tilfellene dreier det som eldre personer som faller hjemme, og fall som knyttes til at de er gamle og har sykdommer, melder P4.

– Høyt tall

Antall registrerte dødsfall etter fall har økt kraftig, fra 746 i 2020 til 994 i 2021. Økningen skyldes en annen måte å registrere dødsfallene på.

– Når det er sagt, er nesten 1000 som følge av fall et høyt tall. Samtidig er det kjent at fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Rundt en av tre eldre over 65 år faller hvert år, sier Ida Rasmussen Bjerke. Hun er leder av faggruppen for eldre i Norsk Fysioterapeutforbund.

Årsaker til at eldre faller

Eldre som dør etter fall, dør ikke nødvendigvis av fallet i seg selv, men det har bidratt og regnes som dødsårsaken i statistikken. Overlege ved FHIs dødsårsakregister, Guttorm Raknes, sier til P4 at det er mange grunner til at eldre er mer utsatt for fall.

– Man blir generelt mer svimmel, får dårligere reaksjonsevne, en del får sykdommer som gjør at man faller. I tillegg kan mange få brudd når de faller på grunn av beinskjørhet, sier Raknes til kanalen.

Fysioterapeuter kan bidra i forebygging

Så hvordan kan antallet dødsfall som følge av fall reduseres?

Ida Rasmussen Bjerke leder NFFs faggruppe for eldre.

– Fallforebyggende trening er enkelttiltaket som har best effekt, ifølge forskning, når det gjelder å forebygge fall blant hjemmeboende eldre. Enten man trener hjemme, i et gruppetilbud eller sammen med fysioterapeut. Fysioterapeuter har god kunnskap om hvordan man bør trene for å forebygge fall eller for å unngå at man faller igjen, sier faggruppeleder Ida Rasmussen Bjerke.

Anbefalinger om aktivitet

De beste måtene å forebygge fallulykker på er ved å fortsette å være fysisk aktiv når man blir eldre, påpeker fysioterapeuten.

– Gjerne slik som anbefalingene til Helsedirektoratet sier, med moderat aktivitet minst 2,5 timer i uken, og det at man gjennomfører styrke- og balansetrening 2-3 ganger i uken for å opprettholde fysisk funksjon og forebygge fall. Noen vil ha tilbud i nærområdet og i kommunen de bor i for å klare dette, men ikke alle får til dette alene. Her har vi nok en vei å gå for å få gode og tilgjengelige tilbud rundt om i kommunene, da det dessverre nedprioriteres i forhold til økonomi, sier Bjerke.

Og legger til:

– I tillegg vil det hos eldre være viktig å unngå bruk av, når det er mulig, medisiner som øker risikoen for fall, og det å ha de nødvendige hjelpemidlene og tilrettelegging i hjemmet når det er behov for det.

Powered by Labrador CMS