Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Bjørn Stuedal

Lover en pakke som passer

Helse- og omsorgsminister forsikrer at eldrereformen Leve hele livet ikke skal oppleves som en stor firkantet pakke lite tilpasset lokale behov.

Publisert Sist oppdatert

Dette kom frem på KS’ nasjonale helsekonferanse. De fremmøtte hadde nok sett frem til å høre innlegget fra helseminister Bent Høie, men på grunn av statsminister Solbergs besøk hos Donald Trump måtte ministeren trå til i regjeringsforhandlingene på Jeløy.  Det var derfor statssekretær Line Miriam Sandberg som fremførte Høies budskap.

Reformtretthet

Helseministeren hadde tatt høyde for at kommunefolket kan lide av en viss reformtretthet.

- Jeg tror jeg vet hvorfor. Jeg tror dere har opplevd for mange reformer som ikke førte til forandring til det bedre. Jeg tror dere har opplevd for mange reformer som førte til for lite, sa Sandberg på vegne av Høie.

Statsråden forsikrer at Leve hele livet ikke skal føye seg inn i denne rekken.

- Tvert imot. Den blir en pakke som kan, og som bør, tilpasses lokale behov og lokale ressurser, sa Sandberg.

Reformen skal bygge på kommunenes egne erfaringer om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Informasjonsinnhenting

Ifølge Høie har han og hans folk reist landet rundt for å innhente viktige innspill til reformen.

- Vi har snakket med eldre og pårørende, fagfolk og frivillige, med engasjerte ansatte i kommunene. Vi har spurt hvordan vi bedre kan dekke de eldres grunnleggende behov. Behovet for god mat og gode måltider, behovet for aktivitet og fellesskap, behovet for helsehjelp og behovet for sammenheng i tjenestene, fortalte Sandberg på vegne av Høie.

Ministeren er klar på at det er på disse områdene det ofte svikter. Tilsyn, undersøkelser, rapporter og erfaringer viser det samme. Kvaliteten på tjenestene til eldre varierer for mye, både mellom kommuner og innad i kommunene.

Løsningen ligger i kommunen

Problemene som skisseres av Høie har eksistert lenge.

- Mange ulike helseministre har forsøkt ulike grep for å gjøre noe med dette, men ingen har lykkes fullt ut. Derfor må vi tenke nytt. Derfor trenger vi en annerledes reform, var budskapet fra ministeren.

Høie mener de beste løsningene ikke finnes i et minister- eller statssekretærhode i hovedstaden, men ute der utfordringene er – nemlig i kommunene.

- Det er jo der flinke folk ser utfordringer og finner løsninger. Det var derfor vi reiste ut i kommunene for å spørre hvordan tjenestene til eldre kan bli bedre. Vi har fått mange gode svar og sett mange gode løsninger, forsikret Sandberg.

Les mer om ministerens tanker om de ulike utfordringene her.

Powered by Labrador CMS