Foto: Kai Hovden

Skjermer ikke fagavdelingene

Sykehjemsetaten i Oslo (SYE) holder fast ved beslutningen om å legge ned fysioterapeutenes fagavdelinger.

Publisert Sist oppdatert

Kampen om omorganisering av fysio- og ergoterapeutenes hverdag i SYE har vært hard etter årsskiftet, og tidligere i uken ble det klart at SYE har snudd i saken som gjaldt å gjøre om fysio- og ergoterapeutstillinger til miljøterapeutstillinger.

Omorganiseringen har også omfattet forslag om å legge ned fysioterapeutenes fagavdelinger, og den beslutningen holder SYE fast ved.

Ordknapp direktør

Da det ble kjent at SYE snudde i saken om stillingskoder, kontaktet Fysioterapeuten etaten for å få vite hvorfor man hadde valgt å snu, om fagavdelingene fremdeles sto for fall og hvorvidt det skulle innføres turnus for fysioterapeutene slik SYE har varslet.

Etatsdirektør Helge Jagmann er ordknapp i sitt svar:

- Sykehjemsetaten er tilfreds med at partene har kommet frem til en god løsning. Fysioterapi- og ergoterapistillingene opprettholdes og vil bli utlyst i turnus med 35,5 timers arbeidsuke. Fagavdelingene avvikles.

Feilgrep

Regionleder Karianne Bruun Haugen i NFFs region Osloområdet er i likhet med Jagmann tilfreds med at man har kommet til enighet om miljøterapeutstillingene.

- Når det gjelder turnusarbeid og nedleggelse av fagavdelinger, håper vi at SYE vil følge opp det de har lovet våre tillitsvalgte om tettere samarbeid mellom partene for å finne ut hva som er det beste for pasientene, sier Haugen.

Hun mener det er for tidlig å si om det i fremtiden vil medføre endringer, men er klar i sitt syn på nedleggelse av fagavdelingene.

- Vi mener fortsatt at nedleggelse av fagavdelingene er et feilgrep med tanke på kvalitet og fleksibilitet, og vi har også til gode å få fremlagt en saklig argumentasjon for hvorfor man tenker at det er bedre å jobbe i turnus enn vanlig ordinær dagtid.

Haugen mener dette vil gi mindre behandlingstid til pasientene.

- Det er tross alt de vi er der for å hjelpe. Vi skal bidra konstruktivt videre i prosessen, og håper SYE også vil ta initiativ til en grundig evaluering slik byråd Inga Marte Thorkildsen har bedt om, sier Karianne Bruun Haugen.

Powered by Labrador CMS