Organiserte tilbud om trening i gruppe gir best effekt, skriver regjeringen i Stortingsmeldingen om eldrereformen "Leve hele livet".

«Leve hele livet» vedtatt i Stortinget

Regjeringens reform for eldre «Leve hele livet» er nå vedtatt i Stortinget. Der anbefales det blant annet at eldre tilbys en kombinasjon av balansetrening og trening av benstyrke.

Publisert

- Jeg er glad for at Stortinget stiller seg bak Leve hele livet. Det er viktig reform som skal gi eldre en trygg, aktiv og verdig alderdom, sier eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen i en pressemelding.

Regjeringen har i reformen samlet gode løsninger og eksempler som de har funnet i kommuner i ulike deler av landet. Håpet er at eldre skal få gode tilbud innen mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Kommunene skal nå blant annet inviteres til læringsnettverk, der de lærer av hverandres erfaringer.

Anbefaler trening i gruppe

I Stortingsmelding 15 (2017–2018) heter det at eldre bør få tilbud om fysisk trening og aktivitet som forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak. Dette kan for eksempel skje gjennom kommunens frisklivstilbud, ved å etablere treningstilbud/treningsgrupper for eldre, og ved individuelt tilpasset trening.

Fysisk aktivitet er et tiltak som har stort potensiale for å forebygge fall, tap av fysisk funksjon og kognitiv svikt og demens. Organiserte tilbud om trening i gruppe gir best effekt. Mange kommuner har tilbud som gir fysisk trening på en systematisk og målrettet måte, skriver de.

Kombinere balansetrening og trening av benstyrke

Et treningstilbud rettet mot eldre bør ifølge Stortingsmeldingen blant annet:

  • Gjennomføres i små treningsgrupper
  • Tilby en kombinasjon av balansetrening og trening av benstyrke
  • Tilbys av instruktører som kan gi individuell oppfølging og veiledning

Lokale tiltak

Blant lokale tiltak som anbefales, er modifisert bowlingspill rettet spesielt mot eldre menn, Sterk og stødig - et kunnskapsbasert fallforebyggende treningsopplegg for eldre og treningsprogram for beboere i sykehjem.

Powered by Labrador CMS