Eldre med dårlig kondis var mindre aktive jo mer nedbør det kom i sommerhalvåret, viser en ny studie.

Regn påvirker eldres trening

Regner det om sommeren, blir eldre som er i dårlig fysisk form enda mindre fysisk aktive, viser en studie av 1200 eldres aktivitetsnivå koblet med værdata.

–Høyere temperatur derimot, har positiv effekt på aktivitetsnivået både i sommer- og vinterhalvåret, sier NTNU-stipendiat Nils Petter Aspvik til gemini.no.

Aspvik har målt aktivitetsnivået til mer enn 1200 eldre i Trondheim som en del av Generasjon 100-studien til Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU. De eldre gikk med aktivitetsmåler på seg i en uke mens forskeren lastet ned værdata time for time. Nå er studien publisert i tidsskriftet PLOS one.

De aktive lot seg ikke dempe av været

Forskerne delte inn deltakerne etter om de skåret lavt, middels eller høyt på en kondisjonstest. De som hadde dårligst kondis var mindre aktive jo mer nedbør det kom i sommerhalvåret. De som var i bedre fysisk form lot seg ikke dempe så mye av været.

– Fysisk form er ferskvare. Det betyr at de av deltakerne våre som er i god fysisk form med stor sannsynlighet er personer som er aktive i hverdagen og som trener relativt regelmessig. Det er derfor lett å tenke seg at disse har tillagt seg vaner og holdninger til fysisk aktivitet som gjør at de bryr seg mindre om hindringer som for eksempel dårlig vær, sier Aspvik.

Bør lage tilpasset aktivitetsplan

NTNU-stipendiaten tror ikke det hjelper å be folk komme seg ut uansett vær for å få sin daglige anbefalte dose med fysisk aktivitet. Istedenfor å sette mål om for eksempel å gå 10 000 skritt om dagen, anbefaler forskeren å lage en aktivitetsplan som er tilpasset egen form, interesse og trivsel. Det kan også være mye å hente på å informere om enkle og effektive måter å trene på i hjemmet.

Ikke all nedbør var negativ i studien. I vinterhalvåret var menn med god kondis faktisk mer aktive jo mer nedbør som falt.

– Vi kan bare spekulere i hvorfor det er slik, men vi vet at eldre menn oftere går på ski enn kvinner. I tillegg rapporterer flere eldre menn enn kvinner at de måker snø om vinteren, sier Aspvik.

Generasjon 100-prosjektet har naturlig nok sett på flere faktorer enn været når de har studert eldres form. De analyserer nå tallmaterialet fra en femårsperiode, og kommer trolig med nye funn til jul.

Powered by Labrador CMS