Statlig finansiering - bedre omsorg?

I 2016 starter et forsøk i utvalgte kommuner med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester. Formålet er å sikre at de eldres behov dekkes på en bedre måte enn i dag, opplyser Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

I et nyhetsbrev skriver direktoratet at alle kommuner kan søke om å få delta i forsøksordningen. Søknadsfristen er 15.desember.

Forsøket skal gjennomføres i et utvalg norske kommuner og vil vare i tre år fra 1.mai 2016. Formålet er å sikre at de eldres behov dekkes på en bedre måte enn i dag, og at tilbudet på tvers av kommunene blir mer likt for alle tjenestemottakere.To ulike modeller skal prøves ut, opplyser Helsedirektoratet:

Modell A

Kommuner innenfor modell A skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, statlig finansiering og prismodell. Det gis et inntektspåslag tilsvarende 4 prosent av netto driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt kommune.

Modell B

Kommuner innenfor modell B skal tildele tjenester som tidligere. Midlene til sektoren øremerkes gjennom et statlig tilskudd, og det gis et inntektspåslag på 4 prosent av netto driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt kommune.

Kommunene kan ikke selv velge hvilken modell de kommer til å delta i.

Les mer på www.helsedirektoratet.no

Powered by Labrador CMS