Det er aldri for sent å begynne å trene, ifølge en svensk studie.

Enkle øvelser kan øke eldres muskelmasse

Selv eldre mennesker responderer godt på enkle treningsøvelser for å øke muskelmasse og -funksjon, viser en svensk studie.

Publisert

Mange eldre kan tenke at det er for sent å trene opp musklene. Men i en randomisert kontrollert studie ved Umeå universitet i Sverige ble en gruppe eldre mennesker satt til å gjøre et ti ukers treningsprogram. Forskerne fant fram til 70 personer over 70 år som hadde lav muskelmasse. Halvparten fikk treningsprogram, mens den andre halvparten fortsatte med sitt vanlige liv.

1,2 kilo mer muskelmasse

Etterpå hadde treningsgruppen økt sin muskelmasse med i gjennomsnitt 1,2 kilo og minsket sin fettmasse med et halvt kilo sammenlignet med kontrollgruppen, skriver forskning.se.

Forskerne så også noen, mindre forskjeller i hvordan gruppene klarte fysiske tester.

– Vi ser at selv den aldrende menneskekroppen responderer bra på trening. Spesielt for eldre kan effektene på muskelmassen være viktige for å få et lengre og friskere liv, sier Peter Nordström, professor på Umeå universitet.

Lavere risiko for fall

Økt muskelmasse kan redusere risikoen for blant annet fall, benbrudd og for tidlig død.

Studien «Effects of Resistance Training on Functional Strength and Muscle Mass in 70-Year-Old Individuals With Pre-sarcopenia: A Randomized Controlled Trial» er publisert i tidsskriftet JAMDA.

Powered by Labrador CMS