Friskest eldrepopulasjon i Norge

Nylig presenterte amerikanske Commonwealth Fund en rapport der helsa til personer over 65 år ble analysert og sammenliknet. Norge kommer godt ut. 

Publisert Sist oppdatert

Eldre fra 11 ulike land ble vurdert og sammenliknet: Australia, Frankrike, Canada, Nederland, Norge, New Zealand, Sveits, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. Intervjuene ble utført per telefon, og svarprosenten var dårligst i Norge (15%), og best i Nederland (52%). 

24 prosent

Analysen viser at Norge, sammen med New Zealand og Sveits, hadde den friskeste eldrepopulasjonen av alle landene som deltok i undersøkelsen. Blant de norske eldre hadde 24% store behov for daglig omsorg eller daglig hjelp. For å bli klassifisert i kategorien «store behov» måtte man ha minst tre kroniske diagnoser eller funksjonsnedsettelser. Til sammenligning hadde 43% av de eldre i USA behov for den samme hjelpen.

Ventetid

I Norge måtte 26 prosent av de eldre vente i seks dager eller mer på helsehjelp, og her var bare Tyskland, Canada og Sverige «dårligere». Når det gjelder økonomi, kom USA dårligst ut, der hele 23% oppga at de hadde måttet avstå fra helsehjelp av økonomiske hensyn. Her kom Sverige best ut, der bare 3% oppga dette. 

Kilde: 2017 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of older adults. 

Powered by Labrador CMS