Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

Meningsforfatter mener fysioterapiprofesjonen står overfor en evidens-krise

Vi må forkaste ineffektive behandlingsmetoder

- Endring er ikke valgfritt. Det er nødvendig, skriver meningsforfatter.

Thorin Birkeland

Skrevet av Thorin Birkeland, fysioterapeut ved Unicare Jeløy.

Enkelte fysioterapeuter er fanget i gammeldags praksis som verken støttes av vitenskapen eller tjener pasientene. Det er på tide å konfrontere denne virkeligheten og kreve en radikal endring i denne tilnærmingen.

Fysioterapitiltak som nåler og tape, enkelte manuelle teknikker og en del manuelle tester mangler solid vitenskapelig støtte. Tiltakene blir fremdeles brukt og praktisert, til tross for at forskning enten mangler eller gjentatte ganger har satt store spørsmål rundt effekt. 

Da blir mitt spørsmål: Hvorfor tillater vi at pasienter behandles med tiltak som kanskje eller sannsynligvis ikke fungerer? Er det mangel på kunnskap? Vaner? Er det mest behagelig å bruke noe kjent, noe man alltid har brukt? Er det til og med snakk om profittjag?

Slutt med hokus-pokus

Uansett årsak er det uakseptabelt. Vi må slutte å leke terapeuter som tilbyr "hokus-pokus" i stedet for evidensbasert behandling.

Fysioterapeuter kan oppleve å jobbe under tidspress og med begrensede ressurser. Dette er ingen unnskyldning for å ignorere evidens. Å velge enkle, tradisjonelle metoder og/ eller nye fancy behandlingsmetoder uten dokumentert effekt, fremfor å oppsøke og implementere forskning er ikke bare latskap. Det er uansvarlig.

Mange føler seg kanskje overveldet av forskning, eller usikre på hvordan man skal bruke den. «Hvordan gjør jeg det riktig?»

Da må man i så fall ta konsekvensene av denne usikkerheten, og oppdatere seg der det trengs en oppdatering. 

Nødvendig endring

Endring er ikke valgfritt. Det er nødvendig. Fysioterapi må forankres i evidensbaserte retningslinjer. Dette krever enda bedre tilgang til forskning, grundig opplæring i kritisk tenkning og forskningsmetodikk, kunnskap om hva man skal og bør implementere i daglig praksis og en vilje til å avvise ineffektive behandlinger. 

Ikke minst en evne og vilje til å reflektere over egen praksis.

Oppfordrer til handling

Jeg mener deler av fysioterapiens fremtid er truet av en manglende vilje til å omfavne evidens. Hvis vi ikke tar et oppgjør med ineffektive praksiser, svikter vi pasientene. 

Kanskje snakker vi om endringsvilje. 

Jeg oppfordrer til handling for å rydde opp i praksis, og for å sikre at fysioterapi forblir en troverdig og effektiv del av helsetjenesten.

 

 

Powered by Labrador CMS