Stortingsrepresentant og forslagsstiller Kjersti Toppe (Sp).

Forplikter seg ikke til fysioterapikompetanse i sykehjem

Stortingsbehandlingen av Kjersti Toppe og Heidi Grenis (Sp) representantforslag om å forskriftsfeste krav om fysio- og ergoterapikompetanse i sykehjem ble ingen seier for forslagsstillerne.

Publisert Sist oppdatert

Det er bred enighet om viktigheten av fysioterapi og fysisk aktivitet for beboere på sykehjem blant partiene på Stortinget, men å forplikte seg til å innføre kompetansekrav sitter lengre inne.

Ikke gjennomslag

Saken var oppe til behandling i Stortinget 18. mai, og da det var tid for å trykke på voteringsknappene ble det klart at regjeringen ikke ville forplikte seg til å innføre slike krav i sykehjem.

Toppe og Greni foreslo også at det skulle etableres en nasjonal tilskuddsordning for å sikre stillinger på sykehjem som skal bidra til økt aktivitet for beboerne, men heller ikke dette forslaget vant frem. Det var kun Sp og SV som stemte i favør av de to forslagene, som endte med ni stemmer for og 93 mot.

Ingen planlovnader

Ap, Krf og Sp samlet seg bak et forslag om at den kommende opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering skal inneholde konkrete tiltak for å sikre økte fysio- og ergoterapiressurser i sykehjem. Heller ikke dette forslaget vant frem da det ble votert, men her var Stortinget nær delt på midten med 49 stemmer for og 52 stemmer mot.

Helse- og omsorgskomiteens tilråding om at rehabilitering for eldre innlemmes i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering ble derimot enstemmig vedtatt av Stortinget.

Stortingsbehandlingen kan du se her i Stortingets videoarkiv. Toppe og Grenis forslag behandles som sak nummer fire.

Powered by Labrador CMS