Etikkrådene for både fysioterapeuter, leger og sykepleiere arrangerer felles webinar om pandemien og profesjonsetikken. Dette bildet er fra Oslo universitetssykehus i starten av koronapandemien.
Etikkrådene for både fysioterapeuter, leger og sykepleiere arrangerer felles webinar om pandemien og profesjonsetikken. Dette bildet er fra Oslo universitetssykehus i starten av koronapandemien.

Gjør felles sak med legene og sykepleierne om etikk

Rådet for fysioterapietikk har startet et formelt samarbeid med de tilsvarende rådene for leger og sykepleiere, og arrangerer nå webinar om de etiske utfordringene i kjølvannet av koronapandemien.

Publisert

-Mye går igjen når vi ser på profesjonsetikken i koronaens tid. Også legene har vært bekymret for de utsatte operasjonene og hva det har å si for pasientenes helse. Hva skjer med prioriteringene framover? Sykepleierne vurderer besøksrestriksjonene de har hatt på institusjoner og sykehjem – har det vært etisk riktig? forteller leder Stig Fløisand i Rådet for fysioterapietikk.

Tok initativ

Rådet inviterte i løpet av fjoråret både Rådet for legeetikk og Rådet for sykepleieetikk til møte. Ideen om en felles heldags fagdag om etikk kom på bordet. Denne tanken er utsatt til neste år på grunn av korona, men Fløisand forteller at de arrangerer et 90 minutters webinar 21. oktober om hvilke etiske utfordringer rådene så dukke opp i forbindelse med pandemien. Webinaret er rettet mot klinikere. Det er gratis, arrangeres via Teams, og er åpent for medlemmer i de tre fagorganisasjonene.

Hvor langt fra normalen

-For vår del er det viktig å se på «hva skjer i neste runde», om det igjen blir snakk om å stenge ned instituttene. Flere pasienter fikk funksjonsfall sist, og noen kommer ikke opp på gammelt funksjonsnivå igjen. Hvor langt skal vi gå fra normalen? spør etikklederen.

Fløisand tenker også at et aktuelt spørsmål er hvor langt fysioterapeuter skal strekke seg om de er redde for å bli smittet selv, og å smitte andre.

- Ikke alle som har korona, får symptomer. Å stenge ned betyr også psykososiale konsekvenser. Det er mye i etikken som går over i politiske og praktiske hensyn, sier han.

Les mer om webinaret her.

Powered by Labrador CMS