Seksuelle grenser mellom fysioterapeut og pasient

Fysioterapeuters oppfatninger av seksuelle grenser i klinisk praksis, er tema for en studie fra Departement of Physical Therapy ved University of Rhode Island

Publisert Sist oppdatert

Temaet har ikke vært gjenstand for forskning i USA tidligere. Fordi overskridelse av seksuelle grenser i klinikken kan ha alvorlige konsekvenser, er det svært viktig at det blir studert, mener forskerne. Studien er publisert online i Physiotherapy Theory and Practice.

Målet med studien var å beskrive oppfatningene av seksuelle grenser blant autoriserte fysioterapeuter i USA. Fysioterapeuter i Arkansas, Kansas, Maine, Ohio og Oregon ble kontaktet på e-post og bedt om å besvare et spørreskjema om seksuelle grenser. I alt 967 skjemaer ble besvart, en svarprosent på 7.32.

Forhold til pasienter

Resultatene viste at flertallet av fysioterapeutene anerkjente profesjonens etiske regelverk. Likevel var det flere fysioterapeuter som hadde forhold til nåværende eller tidligere pasienter, og som godtok seksuelt prat/flørting (sexual banter) i klinikken. Nesten halvparten (42 %) av deltakerne innrømmet at de følte seg seksuelt tiltrukket av en pasient.

Kjønnsforskjeller kunne sees gjennom hele studien, men demografiske og profesjonelle variabler forklarte ikke disse forskjellene godt nok. Resultatene var i tråd med tidligere forskning på samme tema i andre land.

Tvetydige holdninger

Konklusjonen er at seksualitet på ulike måter er en del av praksismiljøet innen fysioterapi i USA, og at fysioterapeuters oppfatninger av seksuelle grenser er tvetydig.

Resultatene fra studien bør bidra til diskusjon og bevisstgjøring om seksuelle grenser i fysioterappraksis. Økt forståelse kan minske faren for at grensene overskrides, mener forskerne ved University of Rhode Island.

Kilde: Informa Healthcare
Physical therapists' perceptions of sexual boundaries in clinical practice in the United States. Susan E. Roush, Kenneth Cox, John Garlick, Molly Kane, Lauren Marchand. Posted online on January 29, 2015.

Powered by Labrador CMS