De fem regionene i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker ikke at organisasjonen skal dra til verdenskongressen i 2021 fordi Dubai er valgt som vertsland.

Alle NFF-regionene går for Dubai-boikott

Samtlige av NFFs regioner støtter Etisk utvalg og har nå vedtatt resolusjoner hvor de ber NFF boikotte WCPTs verdenskongress i Dubai 2021.

Publisert Sist oppdatert

De siste to ukene har de fem regionene i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) diskutert Dubai på sine respektive årsmøter. Regionene reagerer på at ikke alle land som er medlem av World Confederation for Physical Therapy (WCPT) får lov til å delta på verdenskongressen om to år, fordi de nektes innreisevisum til De Forente Arabiske Emirater. Verdenskongressen til WCPT må være åpen for alle medlemslandene, mener de. Regionene reagerer også på bruddene på menneskerettigheter, og mener det ikke er forenlig med NFFs yrkesetiske regler å dra dit.

På årsmøtene har regionene vedtatt hver sin resolusjon om å oppfordre NFF som organisasjon til å boikotte WCPTs verdenskongress i 2021 fordi Dubai er valgt som vertsland. Nylig gikk Etisk utvalg i NFF ut og sa organisasjonen burde boikotte kongressen. Nå får de altså støtte av NFFs Region Oslo-området, NFFs Region Vest, NFFs Region Sør-Øst, NFFs Region Nord og NFFs Region Midt.

-Et tydelig signal fra medlemmene, kommenterer forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF. Han sier at det nå gjenstår å se om det blir en resolusjon på hovedlandsmøtet i november.

NFFs forbundsstyre sendte i fjor høst et protestbrev til WCPT sammen med Danske Fysioterapeuter. I lenken over om Etisk utvalg kan du lese hva WCPT svarte. Også svenskene har reagert.

-Bryter med NFFs verdier

«NFF som organisasjon bør boikotte WCPTs verdenskongress i Dubai i 2021. På verdenskongressen i Dubai får ikke alle land som er medlem av WCPT (World Confederation for Physical Therapy) lov til å delta, da de nektes innreisevisum til De Forente Arabiske Emirater. Verdenskongressen til WCPT må være åpen for alle medlemslandene. Videre er det kjent at retten til fagforeningsarbeid er begrenset.

Deltagelse på denne verdenskongressen vil bryte med NFF s verdier og etiske prinsipper, når det gjelder blant annet organisasjonsfrihet, menneskerettigheter og rettigheter for homofile. Vi refererer i denne sammenheng til FN sin rapport om brudd på menneskerettighetene i vertslandet», heter det i resolusjonen som er vedtatt i Region Vest, Region Sør-Øst og Region Midt. Region Oslo-områdets resolusjon er nesten lik.

-Gå foran med et godt eksempel

I Region Nord skriver de blant annet i sin resolusjon: «NFF har vedtatte yrkesetiske retningslinjer, som vi ønsker skal være en standard for våre medlemmer. NFF bør derfor som organisasjon gå foran med et godt eksempel å praktisere disse etiske verdiene.

NFFs yrkesetiske retningslinjer sier følgende: «Fysioterapeuten skal i sin virksomhet ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier. Disse verdiene omfatter prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet.» Organisasjonen bør stå opp for disse verdiene, og markere at vi ikke aksepterer praksis hvor det forekommer brudd på menneskerettighetene.», skriver regionen.

Etisk utvalg vil ha boikott

Etisk utvalg i NFF mener organisasjonen må stå for de etiske reglene de har satt.

-Det er problematisk om Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) skal delta på verdenskongressen i Dubai i 2021. NFF har satt etiske regler og verdier, da må de stå for dem. Det er ikke nok om World Confederation for Physical Therapy (WCPT) setter inn én sesjon om etikk i programmet på kongressen. NFF markerer seg sterkere ved å unnlate å dra dit, sa Stig Fløisand, leder i Etisk utvalg i NFF.

Powered by Labrador CMS