NFF har satt etiske regler og verdier, da må de stå for dem, sier Etisk utvalgs leder Stig Fløisand, som mener NFF ikke bør dra til verdenskongressen i Dubai.

Ber NFF boikotte verdenskongressen i Dubai

Etisk utvalg i NFF ber forbundet om ikke å dra til verdenskongressen i Dubai fordi landet bryter med NFFs etiske regler og verdier. WCPT forsvarer valget av Dubai som vertsland.

-Det er problematisk om Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) skal delta på verdenskongressen i Dubai i 2021. NFF har satt etiske regler og verdier, da må de stå for dem. Det er ikke nok om World Confederation for Physical Therapy (WCPT) setter inn én sesjon om etikk i programmet på kongressen. NFF markerer seg sterkere ved å unnlate å dra dit, sier Stig Fløisand, leder i Etisk utvalg i NFF.

Fløisand understreker at beslutningen om å dra eller ikke, er en politisk avgjørelse som tas av forbundsstyret. Han sier også at utvalget uttaler seg om organisasjonen, og ikke har mandat til å uttale seg om hva enkeltmedlemmer bør gjøre.

Norsk Fysioterapeutforbund og Danske Fysioterapeuter skrev i fjor høst et felles protestbrev til WCPT etter at det ble klart at styret hadde valgt Dubai som vertsland for fysioterapeutenes verdenskongress 2021. Også det svenske fysioterapeutforbundet Fysioterapeuterna har reagert.

FN rapporterer om brudd på en rekke menneskerettigheter i landet. Blant dem er rettigheter for homofile, kvinner, barn, funksjonshemmede, arbeidsinnvandrere og for ytringsfrihet.

Forsvarer valget

WCPT skriver i sitt svar til NFF og danskene at «de vedgår at det er utfordringer med å ha kongressen og andre møter på steder hvor den lokale kulturen, religionen og/eller håndteringen av menneskerettigheter kan være forskjellig fra det styremedlemmene har erfaring med. Likevel veier styremedlemmene de mange forskjellige perspektivene opp mot hverandre og jobber alltid hardt for å ta den best mulige avgjørelsen, samtidig som de anerkjenner at den kanskje ikke er «perfekt».»

WCPTs president skriver i brevet at de også forhørte seg med fysioterapeutforbundet i Emiratene, som Dubai hører til, før avgjørelsen ble tatt. WCPT sier at de spurte dem om temaer som menneskerettigheter og rettigheter for homofile ville kunne adresseres på kongressen, og fysioterapeutforbundet i Emiratene skal ha gitt tilbakemelding om at det ikke var noe problem.

Vurderer boikott til neste år

Svenskenes forbundsleder Stefan Jutterdal sier at han og de nordiske landene har pratet om ulike linjer.

-En der man dropper å dra, og en der man drar, men er veldig tydelig med at man vil være med og forbedre. Men vi tar ikke stilling til det ennå. Jeg synes at WCPT nå har et spesielt ansvar for å løfte spørsmål om menneskerettigheter og rettigheter for homofile og transvestitter, sier han til fysioterapi.se.

Det svenske fysioterapeutforbundet vil i slutten av 2020 ta stilling til om de vil boikotte verdenskongressen i Dubai, eller om de vil dra, men være tydelige på hva de ønsker å forbedre. Forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund sier at det trolig blir en tilsvarende prosess i Norge.

-Holder ikke om lokale står for noe annet

WCPT gir i brevet uttrykk for at de ser utfordringer med å bevege seg for mye over i politikk. De understreker også når de blir spurt om etikk på kongressen, at «våre medlemsorganisasjoner er ikke representanter for regjeringene, det kan hende de ikke er enige i den politiske plattformen til den nåværende regjeringen eller lederne, eller lovene i landet».

-Verdiene der står så langt fra det NFF står for, at det ikke holder at det lokale forbundet kan stå for en annen linje enn regjeringen. I tillegg er det problematisk at israelske medlemmer nektes innreise. Ingen bør utelates fra en slik kongress av politiske grunner. Hadde Norge blitt utestengt av samme grunn, hadde vi forventet oss støtte fra andre land, sier Fløisand i Etisk utvalg.

Hatlebrekke sier at NFF er en aktør innenfor helsepolitikken i Norge. Da er det naturlig at forbundet også setter søkelyset på det som skjer i utlandet, spesielt når det gjelder forhold som går på tvers av egne og WCPTs etiske regler, mener han.

Hatlebrekke sier at NFF er tydelig på hvor de står.

-Vi har vært aktør i Prideparaden i Norge. Da er det opplagt at vi må bry oss om problematikken rundt homofile i et annet land. Som fagforening er vi også opptatt av retten til å være organisert, sier han.

Ønsker større transparens

På den kommende verdenskongressen i Geneve i mai varsler svenskenes forbundsleder Stefan Jutterdal at han kommer til å ta opp saken, og på ny be om en begrunnelse for beslutningen om Dubai. Jutterdal sier at han har vanskelig for å forstå hvorfor man legger kongressen til et sted der det ikke er en selvfølge at alle er velkommen, og sikter til blant annet israelske medlemmer.

Hatlebrekke støtter den svenske forbundslederen, og støtter også Jutterdals utspill om at han ønsker mer «transparens» i ledelsen.

– Beslutningen om kongress i Dubai er alt fattet av WCPTs styre, det gjør det vanskelig. Jeg kommer til å si overfor ledelsen att det er viktig med et bedre innsyn i slike spørsmål. Man skulle jo kunne tenke seg att man på en kongress tar avgjørelsen om hvor man skal legge neste kongress. Det er ikke urimelig, sier Jutterdal til fysioterapi.se.

Hatlebrekke mener det er en god idé å vurdere om alle delegatene i WCPT stemmer over vertsland, og ikke bare styret i WCPT. Også Fløisand mener det er klokt å se på prosessen med valg av vertsland.

Fysioterapeuten ba tidligere denne uka WCPT om en kommentar til Etisk utvalgs utspill, og det Hatlebrekke og Jutterdal uttaler. WCPT har svart at de først i neste uke kan komme med mulige uttalelser. Fysioterapeuten vil i så tilfelle oppdatere denne saken.

Ingen planer om fagseminarer om etikk

Norge og Danmark spurte i sitt brev i fjor høst om WCPT vil legge opp til egne sesjoner rundt etiske temaer på kongressen. WCPT skriver i sitt svar at det er opptil kongressens programkomité, og at det danske og norske forbundet kan nominere medlemmer inn i denne komiteen.

-Vi mener det er viktig at WCPT er tydelige på menneskerettigheter, selv om programkomiteen har ansvaret for programmet. Styret kan legge inn føringer og ønsker til komiteen, slik vi gjorde da vi spilte inn ønsket om å ha sesjon om gråsonefysioterapi på Fysioterapikongressen 2018, sier Hatlebrekke.

I svarbrevet til WCPT skriver Norsk Fysioterapeutforbund og Danske Fysioterapeuter at de vurderer å sende inn sammendrag til konferansen. Samtidig ber de nok en gang WCPT om å organisere diskusjoner rundt etikk, for eksempel som fagseminarer for forbundsledere i tilsvarende form som de som ble arrangert under forrige verdenskongress i Sør-Afrika. «Vi mener at det er et ansvar vi alle har å engasjere oss i temaene etikk og menneskerettigheter», skriver de to forbundslederne.

Hatlebrekke sier at han ikke frykter at det blir mye støy når de tar opp temaet i Geneve.

Fløisand i etisk utvalg sier at om de nordiske forbundene står sammen og får til flere endringer i kongressprogrammet med fokus på verdier og etikk, kan utvalget ta standpunktet sitt opp til ny vurdering.

Powered by Labrador CMS