Sommerpraten med Gro Opseth - leder fag- og utdanningspolitisk utvalg

Gro Opseth
Gro Opseth

Favner alt fra gråsoneterapi til råd før takstforhandlinger

Gro Opseth har lagt bak seg et hektisk halvår som leder i fag- og utdanningspolitisk utvalg, men høsten blir neppe roligere. Les hva hun mener om nåtid og fremtid.

Publisert Sist oppdatert

Kort om sommerpraten

  • Norsk Fysioterapeutforbund kan se tilbake på et særdeles travelt halvår preget av koronapandemien, streiker, vaksinering av fysioterapeuter, takstforhandlinger og autorisasjonssaken for å nevne noe
  • Ledere for faggrupper, råd og utvalg i NFF har fått tilsendt seks spørsmål om nåtid og fremtid
  • I en rekke artikler i sommer presenterer vi deres svar

Hvordan har det første halvåret av 2021 vært for utvalget?

Det har vært et hektisk halvår grunnet omfattende arbeid med organisasjonsevalueringen og flere høringer, både eksterne og interne. Vi har hatt fire planlagte heldagsmøter, og i tillegg hatt flere kortere møter og mailkorrespondanse for å kunne bidra raskt når frister har krevd det. Dette har fungert fint, men vi savner å kunne møtes fysisk. Dette utvalget har ennå ikke hatt fysiske møter, og det håper vi å få til i høst. Vi har fått ny sekretær, Ole Eskil Edvardsen i sekretariatet, som gjør en god jobb for utvalget. Vi har virkelig erfart nødvendigheten av å ha en profesjonell sekretær som kan følge opp og holde orden på sakene da arbeidet i utvalget skjer på dugnad.

Hva har dere fått til?

Fag- og utdanningspolitisk utvalg (FU) er et rådgivende organ til Forbundsstyret. Vår hovedoppgave er å diskutere og gi råd i saker innen fag- og utdanningspolitikk ut ifra Forbundsstyret sine ønsker/vedtak. I siste halvår er dette eksempler på saker vi har hatt, i tillegg til at vi har svart ut ulike høringer:

· Organisasjonsevalueringen

· NFFs politikk i injeksjonssaken – Injeksjonsbehandling og fysioterapi

· NFFs forskningspolitikk

· Arbeid med utvidede ansvarsoppgaver med hensyn til henvisningsrett for spesialister i NFF

· Kontinuerlig oppfølging av fondsfinansiert aktivitet

Fag- og utdanningspolitisk utvalg har også ansvar for utarbeidelse av sesjon om gråsonefysioterapi til Fysioterapikongressen 2022, og vi har gitt innspill til Næringspolitisk Råd (NPR) i forbindelse med takstforhandlinger om faglige argumenter for anbefalt videreføring av takster for videokonsultasjon.

Hvilke utfordringer har dere hatt? Hvilke målsettinger har dere på kort sikt/lang sikt?

Utfordringer er at en del arbeid/høringer har korte tidsfrister samtidig som saksmengden er omfattende. Heldigvis er medlemmene i FU omstillbare, og har sagt ja til å løse oppgavene via e-post og kortere møter på Teams mellom de allerede planlagte møtene gjennom året.

Kortsiktig målsetting: Til enhver tid å kunne svare ut på oppgaver vi får fra forbundsstyret.

Langsiktig målsetting: FU har gjennom flere år vært opptatt av at NFF mangler en tydeligere faglig stemme og en tydeligere forskningspolitikk, så dette er noe vi følger opp videre i tiden fremover. Utvalgets rolle er å ta en overordnet faglig stemme i saker som ikke omhandler et fagområde, men berører hele fysioterapifaget. Utover dette er vi blant annet opptatt av hvordan NFF skal kunne hjelpe/sikre at våre medlemmer har gode forutsetninger for oppdatert kunnskapsbasert praksis. Til slutt kan vi nevne at vi håper på enda tettere kommunikasjon mellom NFF og utdanningene våre.

I høst skal NFF gjennom en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Hva er dine tanker rundt dette?

Dette er ett omfattende arbeid, som ble større underveis da kompleksiteten til organisasjonen ble synlig. En slik evaluering bidrar til økt organisasjonsforståelse for alle involverte i arbeidet. Vi har over tid sett at det mangler en del når det gjelder kommunikasjon mellom FU og øvrige organisasjonsledd. Utfordringene er avdekket, det er imidlertid krevende å finne de gode løsningene som sikrer balanse mellom ulike interesser i en organisasjon som NFF.

Hvilke grep må tas for å gjøre NFF til en bedre organisasjon enn i dag?

Kommunikasjon er viktig i alle organisasjoner både internt og eksternt, her gjøres det et viktig arbeid parallelt med organisasjonsevaluering.

Det er viktig at vi har en organisasjonsstruktur som sikrer at medlemmene finner sin plass i organisasjonen og at ulike interesser høres innad i organisasjon, enten du er opptatt av fag, arbeidsvilkår eller regional ivaretagelse. For FUs del er det viktig at faget har en tydelig plass og at de faglige argumentene blir ivaretatt når beslutninger i organisasjonen skal fattes.

Videre er det viktig med god opplæring for alle tillitsvalgte når det gjelder organisasjonsforståelse, og at det legges til rette for god nok opplæring til å kunne løse oppgavene de er valgt inn i.

Powered by Labrador CMS