Velferdsteknologi som verktøy for aktivitet og hverdagsmestring

Fagessay i Fysioterapeuten 9/2018. 

Tone Øderud, seniorforsker ved SINTEF Digital, Oslo. tone.oderud@sintef.no.    

Anne Moen, professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Dette fagessayet ble akseptert 05. november 2018. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Innledning

En av de store utfordringene for morgendagens helsetjeneste vil være å utvikle gode tjenester og ta i bruk støttende teknologi slik at forebygging, egeninnsats eller tidlig intervensjon blir sentrale aktiviteter. Slike proaktive tjenester betyr mye for trygghet, livsglede og aktivt hverdagsliv, trivsel og mestring for alle i ulike livsfaser. Gode fysiske og sosiale aktiviteter er viktig i et folkehelseperspektiv og bidrar til at eldre kan være uavhengige og oppleve god livskvalitet lengre. Tiltakende fysisk inaktivitet eller færre sosiale møteplasser seint i livet kan gi helsemessige komplikasjoner som fysisk funksjonstap med kortere skrittlengde og lavere ganghastighet, økt risiko for fall, forverret kognitiv funksjon, nedsatt immunforsvar og motstandskraft samt mistrivsel og redusert livskvalitet.

Les artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS