Fagessay

Publisert Sist oppdatert

Artikkelformen åpner for refleksjon over egen eller andres erfaring og mulighet til drøfte aktuelle problemstillinger. Dette kan omfatte alle forhold relatert til fysioterapifaget. Studentarbeider, hvor sjangeren essay er brukt, vil bli vurdert. Manuskriptet skal i hovedsak bestå av en innledning, hoveddel og avslutning, og et norsk sammendrag - dersom dette er hensiktsmessig.

Et essay er gjerne bygget opp som en vandring i et emne, der poenget ikke er å komme frem til en bestemt konklusjon, løse et problem eller finne et svar, men å undre seg og å stille viktige spørsmål. Forfatteren kan gjerne være personlig, men ikke for bastant i sine konklusjoner. Det er fritt fram for å bruke litterære og språklige virkemidler og inkluder gjerne episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang. Teori kan belyses, men det er ikke nødvendig.

Manuskriptet skal være på maksimalt 3.000 ord inkludert en eventuell litteraturliste.

Powered by Labrador CMS