Illustrasjonsfoto

Nye kriterier: Flere menn får diagnosen fibromyalgi

Tidligere var det flest kvinner som fikk diagnosen fibromyalgi. Med nye kriterier får langt flere menn diagnosen, opplever både en smerteforsker og fysioterapeuter på Revmatismesykehuset.

Publisert

I 2016 ble kriteriene for å sette diagnosen fibromyalgi endret. Man skulle ikke lenger bare trykkbedømme pasientene, men bruke et skjema for å finne ut hvilke smerte- og andre symptomer pasientene har.

Egil Fors, smerteforsker og professor ved NTNU, tok for seg 120 personer med kroniske smerter og brukte først den gamle måten å diagnostisere på og så testet han de samme personene etter de nye kriteriene. I en nylig publisert forskningsartikkel i Scandinavian Journal of Pain skriver han at med de gamle diagnosekriteriene for fibromyalgi, var ni til én av dem som fikk diagnosen, kvinner. Med de nye kriteriene var det to til én, det vil si at hver tredje pasient var mann. Det skriver Dagens Medisin.

-I tillegg til muskelsmerter på begge sider av kroppen, bruker man nå seks symptomkriterier: fatigue, søvnproblemer, kognitiv dysfunksjon, depressive symptomer, irritabel tarm og hodepine. En god smerteanamnese er viktig – ikke bare om hvor smertene sitter og hvor vondt det gjør, men også hvordan smerten arter seg – om den er brennende, stikkende eller som støt. Undersøk om det er snakk om utbredt smerte eller om den er lokalisert, sier Fors.

Fysioterapeuter setter ikke diagnosen

Fysioterapeut Ingvild Bø er med i fagutvalget i NFFs faggruppe NOR og jobber på Revmatismesykehuset. Hun sier at erfaringene de har gjort på hennes arbeidssted, er at menn i større grad får diagnosen ved bruk av det siste skjemaet. På spørsmål om de tenker at fysioterapeut kan stille diagnosen, svarer hun:

-Her hos oss er det tverrfaglig team og lege som utreder, men legen setter diagnosen. Diagnosen er absolutt relevant for hvilke tiltak vi setter inn, eksempelvis kunnskap om diagnosen og veiledning i forhold til rett dosering av aktuell trening.

En av fysioterapeutene på Revmatismesykehuset i treningsrommet.

Også fysioterapeut Kari Bjørnstad, som er reumakontakt i NFFs faggruppe NOR, understreker at det er en sammensatt diagnose, og at det er naturlig at det er lege som stiller den.

-Som fysioterapeuter gjør vi funksjonsvurderinger og stiller funksjonsdiagnoser. Det er viktig med en grundig anamnese og undersøkelse for å kunne velge relevante tiltak i samarbeid med pasienten, sier Bjørnstad.

Overfølsomhet i nervesystemet

Fors sier at studier har påvist at menn kan rapportere smerte annerledes om de møter en kvinnelig behandler. Da kan de skjule smertene mer. Flere kan også feilaktig ha fått andre diagnoser, som PTSD. Professoren sier at forskerne har endret en del på hvilken forklaringsmodell de har for fibromyalgi. Tidligere tenkte de at det var en betennelse, eller en revmatisk sykdom uten betennelse.

-Nå mener vi at det er mer snakk om en overfølsomhet i nervesystemet som gjør det vanskelig å regulere smerter. Det er en forstyrrelse i sentralnervesystemets følsomhet, mer enn en muskelskade, sier smerteforskeren.

Med de nye kriteriene kan legene også gradere alvorlighetsgraden. Fors understreker at de gamle diagnosekriteriene kan brukes i tillegg til de nye, men at de ikke bør stå alene.

Professoren sier at fysioterapeutene, og særlig psykomotorikerne, har en viktig rolle i blant annet å lære bort avspenning, aerob trening og mobilisering.

Powered by Labrador CMS