Faggruppen for kvinnehelse har utarbeidet i alt fem anbefalinger som gjør det enklere for fysioterapeuter å gjøre kloke valg.

Slik mener faggruppen for kvinnehelse du kan gjøre kloke valg

NFFs faggruppe for kvinnehelse kommer med i alt fem anbefalinger om hvordan fysioterapeuter kan gjøre kloke valg.

Publisert

I dag – torsdag 11. november – lanseres kampanjen Kloke valg. Kampanjen har som mål å redusere unødvendig utredninger, overdiagnostikk og overbehandling. Det skal blant annet gjøres ved at ulike profesjoner utarbeider anbefalinger for hver enkelt yrkesgruppe.

Leder Ingeborg Hoff Brækken.

- Det er en særdeles fornuftig kampanje. Det er mange pasienter som ønsker at vi utreder og behandler mer enn det som er nødvendig. Hvis vi klarer å trygge pasientene om at mer ikke alltid er bedre, gjør vi både pasienten og samfunnet godt, sier Ingeborg Hoff Brækken.

Hun er leder i faggruppen for kvinnehelse i Norsk Fysioterapeutforbund. Sammen med de andre i styret har hun innhentet forskningsresultater og bakgrunnskunnskap som danner grunnlaget for i alt fem anbefalinger om fysioterapi for kvinner. Alle som har bidratt til anbefalingene, har doktorgrad eller er stipendiat i doktorgradsstilling.

- Jobben med å gjøre kloke valg starter med at fysioterapeuter må holde seg faglig oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder for det vi jobber med. For å klare det er det klokt å være med i en eller flere av NFFs faggrupper. I faggruppene skjer mange gode diskusjoner. Det gis råd og veiledning fra erfarne fysioterapeuter, sier Brækken.

Også andre faggrupper i Norsk Fysioterapeutforbund jobber med å utarbeide anbefalinger. Målet er at NFF skal presentere alle anbefalingene i løpet av februar 2022.

Her er anbefalingene fra faggruppen

Råd 1 (urininkontinens og underlivsprolaps)

«Unngå å henvise til kirurgisk utredning av urininkontinens og underlivsprolaps (descens, fremfall) før strukturert styrketrening av bekkenbunnsmusklene har blitt utført i seks måneder»

Begrunnelse: Over 70 prosent av kvinner med urininkontinens og underlivsprolaps blir bra eller bedre med bekkenbunnstrening. Det er internasjonalt foreslått at konservativ behandling skal være 1. linjebehandling ved disse lidelsene.

Referanser

 • Dumoulin C, Adewuyi T, Booth J, Bradley C, Burgio K, Hagen S, Hunter K, Imamura M, Morin M, Mørkved S et al. (2017) Adult Conservative Management. In: Abrams PH, Cardoza L, Khoury AE and Wein A (ed). Incontinence volume 2, 6th Ed. International Consultation on Urinary Incontinence, Plymbridge United Kingdom: Health Publication Ltd. pp.1443-1628
 • Dumoulin C, Cacciari LP, Hay-Smith EJC. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactivecontrol treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev. 2018;4;10:CD005654. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005654.pub4
 • K (2020) Physiotherapy management of urinary incontinence in females. J Physiother 66:147-154. doi: 10.1016/j.jphys.2020.06.011
 • Hagen S, Stark D (2011) Conservative prevention and management of pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;(12):CD003882. doi: 10.1002/14651858.CD003882.pub4.

Råd 2 (urininkontinens og underlivsprolaps)

«Unngå å anbefale alternative, kommersielle og potensielt kostbare behandlingsalternativer uten dokumentert klinisk effekt for behandling av bekkenbunnsplager som urininkontinens og underlivsprolaps»

Begrunnelse: Det er per dags dato et godt evidensgrunnlag for at bekkenbunnstrening (styrketrening av bekkenbunnsmusklene) kan gi bedring av eller kurere urininkontinens og underlivsprolaps blant kvinner. Instruksjon og veiledning av bekkenbunnstrening bør derfor velges som første behandling for disse lidelsene fremfor alternative behandlingsmetoder hvor det er mangel på dokumentasjon av treningseffekt via forskning av god kvalitet.

Referanser

Råd 3 (Rectus diastase)

«Unngå unødvendig tidig diagnostisering av rectus diastase hos kvinner etter fødsel.»

Begrunnelse: Studier har vist at det forgår en naturlig tilhelning av rectus diastase i løpet av det første året etter fødsel. Det er rapportert en forekomst på 60 prosent seks uker etter fødsel og 30 prosent 12 måneder etter fødsel. Normalverdier av bredden på lina alba er funnet å være større hos kvinner som har vært gravide, sammenliknet med de som ikke har vært gravide.

Referanser

 • Sperstad, M.K. Tennfjord, G. Hilde, M. Ellstrom-Engh, K. Bø. Diastasis recti abdominis during pregnancy and 12 months after childbirth: prevalence, risk factors and report of lumbopelvic pain. Br J Sports Med, 50 (17) (2016), pp. 1092-1096
 • Mota PG, Pascoal AG, Carita AI, Bø K. Prevalence and risk factors of diastasis recti abdominis from late pregnancy to 6 months postpartum, and relationship with lumbo-pelvic pain. Man Ther. 2015;20(1):200–205.
 • Turan V, Colluoglu C, Turkyilmaz E, Korucuoglu U. Prevalence of diastasis recti abdominis in the population of young multiparous adults in Turkey. Ginekol Pol. 2011;82(11):817–821.
 • Mota P, Pascoal AG, Carita AI, Bø K. Normal width of the inter-recti distance in pregnant and postpartum primiparous women. Musculoskelet Sci Pract. 2018 Jun;35:34-37. doi: 10.1016/j.msksp.2018.02.004. Epub 2018 Feb 20.PMID: 29494833.

Råd 4 (rectus diastase)

«Unngå å fraråde kvinner med rectus diastase å gjøre spesifikke øvelser for magemusklene ved rehabilitering.»

Begrunnelse: Systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt effekt av forskjellige type øvelser for magemusklene, viser ingen entydig effekt for å redusere diastasen. Flere eksperimentelle studier har vist at spesifikke øvelser som for eksempel curl-up gir en akutt reduksjon i diastasen, mens øvelsen inndragning (m. transversus abdominis) fører til en akutt økning i diastasen.

Referanser

 • Benjamin DR, van de Water AT, Peiris CL. Effects of exercise on diastasis of the rectus abdominis muscle in the antenatal and postnatal periods: A systematic review. Physiotherapy. 2014;100(1):1–8.
 • Gluppe SL, Hilde G, Tennfjord MK, Engh ME, Bø K. Effect of a Postpartum Training Program on the Prevalence of Diastasis Recti Abdominis in Postpartum Primiparous Women: A Randomized Controlled Trial. Phys Ther. 2018 Apr 1;98(4):260-268. doi: 10.1093/ptj/pzy008. PMID: 29351646; PMCID: PMC5963302.
 • Gluppe S, Engh ME, Bø K. What is the evidence for abdominal and pelvic floor muscle training to treat diastasis recti abdominis postpartum? A systematic review with meta-analysis. Braz J Phys Ther. 2021 Jul 21:S1413-3555(21)00073-3. doi: 10.1016/j.bjpt.2021.06.006. Epub ahead of print. PMID: 34391661.
 • Gluppe SB, Engh ME, Bø K. Immediate Effect of Abdominal and Pelvic Floor Muscle Exercises on Interrecti Distance in Women With Diastasis Recti Abdominis Who Were Parous. Phys Ther. 2020 Aug 12;100(8):1372-1383. doi: 10.1093/ptj/pzaa070. PMID: 32302393.
 • Theodorsen NM, Strand LI, Bø K. Effect of pelvic floor and transversus abdominis muscle contraction on inter-rectus distance in postpartum women: a cross-sectional experimental study. Physiotherapy. 2019 Sep;105(3):315-320. doi: 10.1016/j.physio.2018.08.009. Epub 2018 Oct 25.PMID: 30808514.

Råd 5 (rectus diastase)

«Unngå å si til kvinner med mild og moderat rectus diastase at dette kan være årsaken til deres plager i bekkenbunn og smerter i bekkenledd/korsrygg.»

Begrunnelse: Studier viser ingen til svak assosiasjon mellom diastase og plager/smerter i bekkenbunn, bekken/korsrygg. Studiene har imidlertid ikke inkludert kvinner med betydelige diastaser (over 5 centimeter).

Referanser

 • D.R. Benjamin, H.C. Frawley, N. Shields, A.T.M. van de Water, N.F. Taylor. Relationship between diastasis of the rectus abdominis muscle (DRAM) and musculoskeletal dysfunctions, pain and quality of life: a systematic review. Physiotherapy, 105 (1) (2019), pp. 24-34
 • Gluppe S, Ellström Engh M, Kari B. Women with diastasis recti abdominis might have weaker abdominal muscles and more abdominal pain, but no higher prevalence of pelvic floor disorders, low back and pelvic girdle pain than women without diastasis recti abdominis. Physiotherapy. 2021 Jun;111:57-65. doi: 10.1016/j.physio.2021.01.008. Epub 2021 Feb 13.PMID: 33691943.
 • Fei H, Liu Y, Li M, He J, Liu L, Li J, Wan Y, Li T. The relationship of severity in diastasis recti abdominis and pelvic floor dysfunction: a retrospective cohort study. BMC Womens Health. 2021 Feb 15;21(1):68. doi: 10.1186/s12905-021-01194-8. PMID: 33588826; PMCID: PMC7885475.
Powered by Labrador CMS