Per Olav Peersen er fornøyd med navneendringen

Manuellterapi: Faggruppeleder Peersen ønsker internasjonal navneendring velkommen

IFOMPT feiret 50 år med navneendring i Basel. Per Olav Peersen er faggruppeleder for manuellterapeutene i Norsk Fysioterapeutforbund, og mener dette var en viktig og riktig endring.

Publisert

Dette er IFOMPT

Før: International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists Incorporated (IFOMPT). : International Federation of Manual and Musculoskeletal Physical Therapists (IFOMPT) Incorporated. 

IFOMPT representerer grupper av "manipulative and manual physical therapists" (norsk: manuellterapeuter) rundt om i verden som har gjennomført registrerings-, etter- og videreutdanninger etter gitte kriterier. 

IFOMPT oppmuntrer aktivt til forbedret pasientbehandling gjennom sitt standarddokument og ved aktivt å støtte evidensbasert praksis. IFOMPT ble grunnlagt i 1974 og er en undergruppe av World Physiotherapy.

Kilde: ifompt.org.

Slagordet for IFOMPT 2024-kongressen, som gikk av stabelen i Basel sist uke var «crossing bridges».

Å bygge broer var i utgangspunktet ment som overføring av kunnskap mellom forskning, klinisk praksis, utdanning, pasientperspektiver og samfunnets behov. Ifølge faggruppelederen bar kongressen preg av et høyt faglig nivå.

22 mot 1 stemme

Under IFOMPTs generalforsamling, som gikk av stabelen før selve kongressen startet, ble resultatet blant annet en historisk navneendring av den internasjonale spesialistgruppen for manuellterapeuter.

Peersen er leder for faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund, og var til stede som delegat på generalforsamlingen. Han kan fortelle til Fysioterapeuten at navneendringen ble vedtatt med 22 stemmer for, og bare en mot.

Navnet ble endret fra “International Federation of Orthopaedic and Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) Incorporated” til “International Federation of Manual and Musculoskeletal Physical Therapists (IFOMPT) Incorporated”.

– Naturlig utvikling

– Dette ser litt dramatisk ut ved første øyekast? Hvorfor kom denne endringen?

– World Physiotherapy anser vår faggruppe som den naturlige spesialistgruppen for muskel- og skjelettfysioterapi, sier han.

Og fortsetter:

– Jeg har selv vært med på å jobbe med endringen i en seks måneders tid. For mange land er denne endringen en naturlig utvikling av feltet. For andre land (og kulturer) sitter det nok litt lengre inne. Det nye navnet ivaretar at det er en vei å gå før man havner på kun «musculoskeletal». Ved at både «manual» og «musculoskeletal» er inne, betyr at en mulig konflikt ikke behøver å bli så stor.

– Nå har vi inne en helhetlig biopsykososial tilnærming. Vi jobber med søvn, kosthold osv. For IFOMPT er det viktig å tydeliggjøre at vi er selve spesialistgruppen på muskelskjelett. Dette er helt i tråd med World Physiotherapys standpunkt.

Hva med manuellterapi i Norge?

– Hva nå her hjemme? Ligger det an til navneendring også for faggruppen i NFF?

– Per dags dato er det ikke et arbeid for å endre navnet på faggruppa i NFF. Vi har et årsmøtevedtak som går på å ta begrepet muskelskjelettfysioterapi til vårt begrep. Vi ønsker å ta eierskap til muskel- og skjelettfysioterapi i NFF. Dette er faggruppestyrets målsetting, at manuellterapi er muskelskjelettfysioterapi, og ivaretar hele bredden.

– Dette er for oss i styret moderne manuellterapi.

– Vi må ta innover oss at vi som manuellterapeuter representerer bredden i muskelskjelettfysioterapi. Vi mener at den manuelle behandlingen har en plass, men den kan ikke stå alene. Kongressen jeg har vært på nå har vist frem mengder god forskning som viser at manuelle behandlingstiltak har den beste effekten sammen med andre tiltak, som igjen bygger på personsentrert tilnærming, sier han.

– Hvorfor har navnet vært som det har vært?

– Grunnen til at IFOMPT en gang fikk det navnet de fikk, var at man i land som USA opplevde at kiropraktorer gikk til saker mot fysioterapeuter som manipulerte. Da kom IFOMPT på banen med et navn som viste at det var flere som kunne manipulere. Navnet var nok viktig i den tiden. Navnet i det samfunnet vi nå lever i, og med de utfordringene vi har nå, passer ikke inn i samfunnsbildet nå og med de helseutfordringene vi ser i verden idag.

– Det passet kanskje den gang.

Hva med manuellterapi i Norge?

– Hva er spesielt i Norge når det gjelder manuellterapeuter?

– I Norge har manuellterapeuter egen autorisasjon og utvidete rettigheter. Jeg opplever at manuellterapeuter i andre land ikke helt forstår hvorfor vi har fått denne autorisasjonen. De aller fleste manuellterapeuter ellers i verden tror jeg i bunn og grunn ser på seg selv som fysioterapeuter. Manuellterapi er nok derfor et begrep med ulikt innhold ut fra hvor i verden man kommer fra.

– Det er viktigere å vise hvordan vi jobber med muskel- og skjelettfeltet enn hva vi heter, tenker jeg, sier Peersen.

– Men det at den internasjonale spesialistgruppen nå har et navn som inneholder både manual- og musculoskeletal physiotherapy gjør at de aller fleste kan stille seg bak, og trekke i samme retning.

Det sosiale stod sterkt under kongressen

– Over til kongressen. Du sier den holdt et høyt faglig nivå. Hva med det sosiale?

-Hele konseptet er bygget på at deltakerne skal bli godt kjent. Det blir arrangert turer, løpeturer, ølsmaking og andre sammenkomster. Konseptet bygger i stor grad på fag og sosialisering i skjønn forening.  Det var rundt 20 norske deltakere og jeg tror alle opplevde at dette var noe av det bedre vi har opplevd av kongresser.

– Er det en drøm at kongressen en dag kommer til Norge?

– Vet du, vi arrangerte faktisk kongressen tilbake i 1996 på Lillehammer. De årene hadde vi også norske Jan Erik Endresen som president i IFOMPT. Og ja, jeg håper vi kan få til dette i Norge igjen en gang i fremtiden.

– Så vil tiden vise om vi klarer det, avslutter Peersen.

Powered by Labrador CMS