- Sats på egenmestring, sett mål og møt folks bekymringer

Faggruppene i NFF har flere forslag til hvordan man kan bidra til å redusere overbehandling. Blant annet økt kompetanse, sette mål, fokusere på egenmestring hos pasientene og det å møte folks bekymringer på en god måte.

Fysioterapeuten har i en serie på fire nettartikler sett på mulige årsaker til overbehandling, og hvordan man kan jobbe for å bli mer bevisst på problemet. Norsk Fysioterapeutforbund har bedt faggruppene følge opp temaet i forbindelse med «Gjør kloke valg»-kampanjen. I faggruppene er det flere som mener det er svært viktig å sette mål for behandlingen og følge med på om det skjer en endring. 

-Alle tiltak bedrifter iverksetter må evalueres. Har de virket eller ikke virket? Hvis de ikke virker – slutt å gjør dem, slutt å bruk penger og tid på det. Gjør noe annet! sier leder Carolina Lybäck-Forsbacka i NFFs faggruppe for ergonomi på vegne av styret.

De viser blant annet til at mange bedrifter gjør tiltak rundt fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Der når de kanskje bare de ansatte som trener fra før og ikke de som virkelig trenger det.

Faggruppen for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR) mener det er viktig å sette mål for behandlingen og evaluere målene underveis.

Bommer på årsaken

Flere faggrupper er også inne på at man kan bruke ressurser feil om man ikke ser helheten og bommer på årsaken til plagene.

 

Merete Tønder

Merete Tønder er leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. Hun sier at mange av pasientene som kommer til dem, tidligere er blitt henvist både til røntgen og ultralyddiagnostikk uten negative funn.

-Om fysioterapeuten mangler kompetanse kan det føre til at han eller hun fort tyr til tester, røntgenbilder og apparater fordi vedkommende er usikker selv. Dette kan styrkes gjennom god nok kompetanse innenfor fagfeltet, mener hun.

I Faggruppen for ergonomi pekes det på risikoen for å bruke ressurser på en pasientutredning, mens det egentlig kan være organisatoriske problemer som er årsaken til helseplagene fremfor dårlig ergonomi.

-Det kan være arbeidstid, pauser, tyngde på arbeidet, tilpassing av arbeidet, andre fysiske faktorer, lønn, medbestemmelsesrett, kommunikasjon og psykososiale forhold, sier Lybäck-Forsbacka.

-Mange henger også igjen i gamle tankesett om at løft med rygg er mer farlig enn løft med bein og at man for eksempel må sitte på veldig spesifikke måter foran pc, fremfor å variere. Både arbeidstakere og fysioterapeuter kan blant annet være opptatt av å «løfte riktig», men det er sjelden det som er hovedfaktoren til at du får eller beholder en ryggskade, mener faggruppa.

Viktig med egenmestring

Kildene Fysioterapeuten har intervjuet i tidligere nettsaker, har også snakket om egenmestring hos pasientene. Dette mener faggruppe NOR har vært et viktig fokus hos pasienter med revmatisme.

-Som behandlere vil vi gjerne hjelpe pasientene, men dersom vi ikke har som mål at de skal lære å takle sine utfordringer selv, så blir de lett avhengige av våre tjenester. Da snakker vi om overbehandling, sier styremedlem Kari Bjørnstad.

Vil endre praksis

Innen ortopedi mener faggruppe NOR at mange med muskel- og skjelettplager, som degenerativ menisk eller kneartrose, hofteartrose, subacromialt smertesyndrom og langvarige korsryggsmerter, i stor grad blir overbehandlet med kirurgi. De ønsker en endring av praksis hvor det blir stilt krav om at konservativ behandling er forsøkt før fastlegen henviser til ortopedspesialist, og at fysioterapeuter vurderer operasjonsindikasjon sammen med ortopeden.

Må forankres i behov

Kristin Snøan er leder i NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi. Hun sier at foreldre som kommer til dem, kan ha en bekymring rundt sitt barns utvikling. Det kan være vektgrenser hos premature, at babyen har en favorittside, fotfeilstilling eller en form for skjevutvikling. De må møtes på denne bekymringen, men uten at vi igangsetter behandling som ikke er forankret i et reelt behov, eller med tiltak som ikke er kunnskapsbasert, mener hun.

Får ikke målt nytte-kostnad

NFFs faggruppe for mensendieckfysioterapi reiser spørsmålet om hvem som skal definere nytte og skade, og mener definisjonen på overbehandling som brukes, er mangelfull. Faggruppestyret mener det vanskelig å se overbehandling som en problemstilling innenfor Mensendieck, som baserer seg så mye på forebygging.

-Det er ikke målt i nytte-kostnad. De deltagerne vi har snakket med, har deltatt i mensendieckgrupper over mange år. De fortsetter med det fordi det er meningsfylt og givende. Funksjon øker i form av økt styrke og balanse, i tillegg til det sosiale aspektet. Om det har gjort at vedkommende har kunnet fortsette å jobbe 100 prosent eller unngå hoftebrudd, må vi kunne anta at det er nyttig, sier leder Eva Maria Tumidajewicz.

Dette er artikkel fire i en serie på fire artikler om overbehandling. Her er de tidligere artiklene:

Når fysioterapeuten overbehandler

Høye forventninger til å bli friske

-Ikke vent for lenge før du ser etter endring

Powered by Labrador CMS