Lungekreftopererte i fokus

Fagkronikk i Fysioterapeuten 3/2019. 

Cecilie Straumann Botn, fysioterapeut ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. cecstr@ous-hf.no

Inger Lise Pladsen Altern, MSc, fysioterapeut Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Denne fagkronikken ble akseptert 14. januar 2019. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Lungekreft har i flere tiår vært den vanligste kreftformen i verden og er assosiert med høyest dødelighet. Lungekreftpasienter er ofte dekondisjonerte og kan bli ytterligere redusert etter en lungekreftoperasjon. Riktig kondisjons- og styrketrening etter operasjon er avgjørende for mange for å komme raskere tilbake. Det viser seg at disse pasientene er svært trenbare når de får veiledet høyintensiv trening. Fysioterapeuter må på banen. Derfor har vi utarbeidet en fagprosedyre.

Artikkelen kan leses i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS