Fagutgivelsen 2020 sendt i trykken

Årets fagutgivelse har tema folkehelse. Hva kan leserne forvente?

Publisert Sist oppdatert

Folkehelsebegrepet er bredt definert, og folkehelseloven sier noe om hvem som skal ha ansvaret for folkehelsearbeid. Men en lovtekst sier ikke nødvendigvis noe om et ords betydning, noe denne utgaven kommuniserer i form av et bredt spekter av subtemaer. I et fysioterapeutperspektiv spiller helsetjenesten stor rolle i folkehelsearbeidet.

Fra pandemi, via funksjon til rehabilitering

I denne utgivelsen diskuterer professor i folkehelsevitenskap, Camilla Ihlebæk, hva folkehelsearbeid er i 2020. Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund, reflekterer rundt hva en pandemi gjør med folkehelsen. Deretter følger hele ni fagfellevurderte artikler, som hver enkelt tar for seg ulike subtemaer. Vi blir eksempelvis kjent med fysioterapeutstudenter som treningskontakter innen psykisk helse, treningsformer som skal forebygge fall hos eldre, fysisk funksjon hos eldre som går til fysioterapeut, hvordan tilpasse fysioterapeutpraksis til sårbare brukergrupper og en diskursanalyse av faglige kostholdsretningslinjer – for å nevne noe.

Etikk og arbeidshelse

I tillegg har vi lagt vekt på forebyggende etikk, sykefravær og arbeidshelse, og ikke minst hvordan en aktiv barndom påvirker helsen senere i livet. Spesielt arbeidshelsebegrepet mener vi er underkommunisert når det snakkes om folkehelse.

Gratis tilbud til alle

Denne gangen har vi valgt å tilby tidsskriftet til alle norske fysioterapeuter, blant annet via en kampanje på fysioterapeuten.no. Dette har vært en suksess, og ført til at opplaget denne gangen er på hele 12.000. Vi ønsker å takke Fysiofondet og Norsk Fysioterapeutforbund for støtte til dette prosjektet.

Vi håper årets fagutgivelse faller i smak! Offisiell utgivelsesdato er satt til 4.november.

Powered by Labrador CMS