Fastlegeordningen skal evalueres

Evalueringen vil koste 13,5 millioner kroner og skal være klar 1. september 2019.

Publisert

Stortinget har besluttet at fastlegeordningen skal evalueres. Nå har Helsedirektoratet avgjort hvem som skal foreta evalueringen. Det er satt av 13,5 millioner kroner til evalueringen, som skal gjennomføres av Ernst & Young A/S i samarbeid med Vista Analyse.

Sluttrapporten skal foreligge 1. september 2019.

Målet med evalueringen er ifølge Helsedirektoratet er å få kunnskap om status og utfordringer for fastlegeordningen i dag, sett fra ulike ståsted og om dagens fastlegeordning samsvarer med nåværende og fremtidig behov for og forventninger til fastlegetjenestene.

Evalueringen består av fire hovedelementer:

- Fastlegenes arbeids­situasjon og rammebetingelser

- Kommunens rolle og hvordan de forvalter sørge-for-ansvaret

- Samarbeidspartneres vurdering av samarbeid med fastlegene

- Fastlegenes vurdering av samarbeidet med andre tjenester

Les mer i Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS