Frykter at egen kompetanse ikke holder om ti år

Fysioterapeuter tror ikke egen kompetanse vil være tilstrekkelig om fem-ti år, sett i forhold til den teknologiske utviklingen yrket står overfor. Det viser en rapport fra NyAnalyse, laget på bestilling fra Unio.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten handler om teknologi og kompetanse i endring, og omfatter sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer. Unio forteller at dette er deres bidrag til å synliggjøre overfor myndigheten at også de med høyere utdanning har behov for kompetanseheving.

Totalt sier 85 prosent av de spurte at de tror teknologi vil være en større del av hverdagen i samme periode, og kun 34 prosent tror kompetansen de innehar i dag er tilstrekkelig.

Kompetanseløftet

Åshild Olaussen, fagsjef i Unio, sier til Fysioterapeuten at rapporten fra NyAnalyse er Unios bidrag til å synliggjøre overfor myndighetene, og de andre partene i arbeidslivet, at også de med høyere utdanning har behov for kompetanseheving.

– Arbeidslivet er i stadig endring. Også de, ja kanskje særlig de, med høyere utdanning har behov for kompetanseheving, sier Olaussen.

Partene i arbeidslivet og regjeringen har sammen utarbeidet en kompetansepolitisk strategi. For å følge opp denne strategien er det etablert et kompetansepolitisk råd der strategipartnerne møtes.

– Unio vil bruke denne arenaen til å påvirke mulighetene for å få etablert et mer helhetlig system for etter- og videreutdanning, sier Olaussen og fortsetter:

– Her er det mange utfordringer, men fra Unios side er vi særlig opptatt av at det må utvikles relevante tilbud på universitets- og høyskolenivå og det må etableres en finansieringsordning.

Jakter konkrete tiltak

For å kunne bidra med konstruktive innspill i de pågående prosessene har Unio satt ut et oppdrag til Proba Samfunnsanalyse, der de skal utvikle noen forslag til modeller for finansiering av etter- og videreutdanning. 

– Når rapporten foreligger før sommeren, har vi forhåpentligvis et godt grunnlag til å utvikle helt konkrete forslag til finansieringsordninger som vi kan jobbe for å få politisk gjennomslag for, sier Olaussen.

Hun forteller videre at de selvsagt skal sikre at arbeidsgiverne også tar del i og tar ansvar for finansieringen i en slik modell.

Powered by Labrador CMS